Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Αναβάλλεται η εισαγωγή επιτυχόντων στις αστυνομικές σχολές

 Μετατίθεται, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, η εγγραφή των επιτυχόντων στις εξετάσεις εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, καθώς και όσων επιτύχουν στις ανωτέρω εξετάσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο για την κινητικότητα που κατατέθηκε στην βουλή και αιτιολογεί την απόφαση αυτή λόγω ότι ο αριθμός των ατόμων προς πρόσληψη που έχει υπολογισθεί για τις παραγωγικές Σχολές του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ανέρχεται στα 580 άτομα, δηλ 290 επιτυχόντες κατά το σχολικό έτος 2013-2014,290 επιτυχόντες κατά το σχολικό έτος 2014-2015 (σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμα Πρόγραμμα). Κατά το έτος 2016 με απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εγκρίθηκε η πρόσληψη 133 ατόμων (93 Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στη Σχολή Πυροσβεστών και 40 Δόκιμων Ανθυποπυραγών (Αξιωματικών) Γενικών Καθηκόντων) στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, χωρίς ο εν λόγω αριθμός να έχει ενταχθεί στον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2016, καθόσον η πρόσληψη του, μέσω του θεσμού των πανελληνίων εξετάσεων, προκύπτει με νεώτερη ρύθμιση, η οποία δεν  ήταν· γνωστή στη Υπηρεσία κατά το χρόνο προγραμματισμού των προσλήψεων έτους 2016. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να μη γίνει υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού προσλήψεων για το έτος 2016 με βάση την αναλογία 1 προς 5, κρίνεται απαραίτητη η προώθηση της εν λόγω ρύθμισης. Άλλωστε οι ανάγκες των προαναφερόμενων Σχολών θα καλυφθούν με την εγγραφή και φοίτηση των 580 ατόμων, όπως προαναφέρθηκε.

πηγή www.dikaiologitika.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :