Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Ενημέρωση σχετικά με την μισθοδοσία του μηνός Δεκεμβρίου

 

Ενημέρωση από την Δ/νση Διαχείρισης Χρηματικού σχετικά με την καταβολή των νυχτερινών του μηνός Οκτωβρίου με την μισθοδοσία του μηνός Δεκεμβρίου.
 Πηγή esfna.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :