Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Συνάντηση της Π.Ο.Σ.(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ) με τον ΑΝ.Υ.ΕΘ.Α.

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ..


Την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Π.Ο.Σ. με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτρη Βίτσα. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Απχος Ιωάν. Παξιβανάκης, Δντης Σ.Γ. ΑΝΥΕΘΑ και από πλευράς Ομοσπονδίας ο Πρόεδρος Ταξχος εα Β. Νικολόπουλος, ο Γ’ Αντιπρόεδρος Αντγος ε.α Σ. Χαρωνίτη και ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέα Σχης εα Δ. Ταραντίλης. 

Στη συνάντηση τέθηκαν και συζητήθηκαν τα παρακάτω:
 • Ενημέρωση για τη δομή, τους Φορείς και το έργο της Π.Ο.Σ.
 • Υλοποίηση των αποφάσεων του Σ.τ.Ε. σχετικά με την αναπροσαρμογή των μισθών και συντάξεων (το υπόλοιπο 50%). Κατατέθηκε συγκεκριμένη και κοστολογημένη πρόταση για υλοποίηση, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές συνθήκες της Χώρας, αλλά και την αποφυγή κατάθεσης αγωγών με ότι αυτό συνεπάγεται (δημιουργία πρόσθετου κόστους στους συναδέλφους, επιβάρυνση δικαστηρίων και Ελεγκτικού Συνεδρίου κλπ).
 • Επανεξέταση της ένταξης των στρατιωτικών στον Ε.Φ.Κ.Α, σε συνδυασμό με  την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού (η ένταξη του Δημοσίου επιβάλει την καταβολή στον Ε.Φ.Κ.Α. εργοδοτικής εισφοράς συνολικού ύψους 1,25 δισεκατομ. ευρώ).
 • Προτάσεις ενίσχυσης εσόδων  προϋπολογισμού ΥΠ.ΕΘ.Α.
 • Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα για Μ.Τ.Σ. – ΕΚΟΕΜΣ.
 • Μέριμνα για παιδιά θανόντος γονέως εν ενεργεία στελέχους ΕΔ, που δεν καλύπτονται από αντίστοιχη νομοθεσία. 
 • Συνταξιοδοτικά θέματα (για συνεργασία με Υπουργό Εργασίας): 
 1. Κατά τον επανυπολογισμό των συντάξεων (2018), να υπολογίζονται και τα έτη ασφάλισης για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές σε φορείς Κύριας Ασφάλισης, που διανύθηκαν  μετά την αποστρατεία.
 2. Απασχόληση Συνταξιούχων και μη περικοπή της σύνταξης για την άσκηση διδακτικού έργου από τα εν αποστρατεία στελέχη.     
 3. Προσαύξηση εξαμήνων στη σύνταξη (άρθρο 43 του ΠΔ 169/2007).   
 4. Τρόπος υπολογισμού συντάξιμων αποδοχών του χρόνου φοίτησης στις παραγωγικές σχολές των Ε.Δ.     
 Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, άκουσε με προσοχή τις προτάσεις της Ομοσπονδίας, για τις οποίες αντηλλάγησαν εποικοδομητικές απόψεις και εξέφρασε την επιθυμία μετά από 20 μέρες, να πραγματοποιηθεί και νέα συνάντηση, αφού θα έχει μελετήσει το σχετικό φάκελο που υπέβαλε η Π.Ο.Σ.

                                                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο  ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                           Νικολόπουλος Βασίλειος                                              Ταραντίλης Δημήτριος
                        Ταξίαρχος  ε.α                                                             Συνταγματάρχης  ε.α

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :