Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Στα τάρταρα ο δείκτης κοινωνικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα

 

Με μαύρα χρώματα προβάλλεται η εικόνα της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου, σύμφωνα με το ετήσιο διάγραμμα για την Κοινωνική Δικαιοσύνη στην ΕΕ που καταρτίζει το Ίδρυμα German Bertelsmann Foundation. Το διάγραμμα δείχνει ότι η χώρα μας είναι η λιγότερο δίκαιη κοινωνία στην ΕΕ των 28, ενώ αντίθετα η Σουηδία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης.
Στη χώρα της Σκανδιναβίας, το 16% του πληθυσμού αντιμετώπισε τον κίνδυνο φτώχειας το 2016, την ώρα που στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει το 36%. Την ξεπερνά μόνο η Ρουμανία με 37% και η Βουλγαρία με 41%.
Ο δείκτης εξετάζει έξι τομείς κοινωνικής δικαιοσύνης: 1) την πρόληψη φτώχειας, 2) τα ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση, 3) την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, 4) την κοινωνική συνοχή και την απουσία διακρίσεων, 5) την υγεία και 6) τη δικαιοσύνη.
Αυτοί οι έξι τομείς έχουν δεχθεί σοβαρό πλήγμα στην ΕΕ την τελευταία 7ετία, φθάνοντας στο κατώτατο σημείο τη διετία 2012-2014.
Από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες στον τομέα της κοινωνικής συνοχής είναι η καλή εικόνα της αγοράς εργασίας και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει ποσοστό ανεργίας 25,1%, έναντι 4,7% στη Γερμανία. Παράλληλα, στη Σουηδία το 75% των πολιτών που είναι σε δυναμικές ηλικίες, απασχολούνται έναντι μόλις 51% στην Ελλάδα.
Στην ΕΕ οι ευκαιρίες για τους νέους (ηλικίας 20-24) είναι χειρότερες σε σχέση με τη διετία 2007-2008, και οι διαφορές είναι τεράστιες ανάμεσα στον Βορρά και τον Νότο. Στην Ολλανδία η ανεργία τω ν νέων φτάνει το 7,5% έναντι 50% στην Ελλάδα.
Μόνο 5 κράτη φαίνεται ότι βελτίωσαν τις συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης από πριν το 2008: η Τσεχία, η Γερμανία, το Λουξεμβούργο, η Βρετανία και η Πολωνία, κυρίως χάρη στη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στα 7 χρόνια της κρίσης, από την Ελλάδα έφυγαν 500.000 άνθρωποι προς αναζήτηση εργασίας και μιας καλύτερης ζωής σε κάποια χώρα του εξωτερικού. Πρόκειται κυρίως για το πλέον δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας, ήτοι άτομα νέας ηλικίας, επιστήμονες.

πηγή newmoney.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :