Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Έγγραφο ΜΑΤΖΙΟΥΡΑ Δημητρίου προς Σ.Α.Υ.Ν. Δράμας για το βαθμολόγιο των Ανθυπαστυνόμων

 
Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο :
Του   ΜΑΤΖΙΟΥΡΑ Δημητρίου, μέλος Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν.Δράμας.
Π Ρ Ο Σ :
ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.ΔΡΑΜΑΣ.

Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η :
1. ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ  Π.Ο.ΑΣ.Υ.(ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ).

-Κ. Πρόεδρε ,κ .Γενικέ Γραμματέα και λοιπά εκλεγμένα οργανωτικά μέλη  του Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Δράμας, του οποίου τυγχάνω μέλος, σας γνωρίζω ότι περιήλθε εις γνώσιν μου η πραγματοποίηση  του  26ουΤακτικού Πανελλαδικού Συνεδρίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. που θα λάβει χώρα τις ημερομηνίες  29, 30/11 και 01/12/2016 στο Καρπενήσι-Ευρυτανίας.
-Σύμφωνα λοιπόν με το υπ’ αριθμ. 701/8/16-α από 29-10-2016 έγγραφο προς τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις προαναφερόμενη ομοσπονδία ζητεί την κατάθεση προτάσεων παρευρισκομένων συνέδρων. Κατόπιν των ανωτέρω   παρακαλώ όπως μου γνωρίσετε εγγράφως στις όποιες  ενέργειες-υποβολή προτάσεων προτίθεστε να προβείτε ως σωματείο, σχετικά με το θέμα της   βαθμολογικής εξέλιξης και προαγωγής Ανθυπαστυνόμων, λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν το υπ’ αριθμ. 2606/6/1490 από 11-04-2016 συνταχθέν  έγγραφο σας προς την Π.Ο.ΑΣ.Υ. - Μελών Επιτροπής Κρίσεων και Προαγωγών (με επικεφαλής αυτής τον πρόεδρο κ. Γρηγόριο ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ).
-Γνωρίζετε άλλωστε άπαντες και ιδιαίτερα ο πρόεδρος  κ. ΠΙΤΣΙΚΟΓΛΟΥ Απόστολος για ακόμη μια φορά ότι η ανάδειξη του προαναφερθέντος  προβλήματος  ίσως αν μη τι άλλο έχει κουράσει αρκετούς, η εύρεση  όμως μη δίκαιης και οριστικής  λύσης,  ότι δηλαδή η εξέλιξη και η προαγωγή των Ανθυπαστυνόμων αποτελεί διαχρονικά μείζον θέμα  στη βάση ενός αντικειμενικού και δίκαιου βαθμολογίου για όλους τους κατέχοντες τον βαθμό αυτό άνευ διακρίσεων, μόνο σωρεία περιβλημάτων  επιφέρει. Παρόμοιο   ενδιαφέρον άλλωστε για την επίλυση του εν λόγω προβλήματος επέδειξε και άλλο σωματείο της έδρας μας,, γεγονός που ανέδειξε προ ολίγων ημερών σε σύγκληση ετησίου τακτικού του συνεδρίου .
-Πιστεύοντας ακράδαντα ότι θα βρεθεί μια δίκαιη λύση, ευελπιστώ ότι θα προβείτε σε σχετικές προτάσεις  για την άμεση επανεξέταση του άδικου αν μη τι άλλου βαθμολογίου μας έχοντας ως γνώμονα την  επίλυση δυσλειτουργιών που προέκυψαν μετά την ισχύ του Ν. 3686/08 και που οδήγησαν σε πλήθος προσφυγών από πλευράς των ανθυπαστυνόμων ,επιφέροντας τους επιπλέον δυσβάσταχτα  οικονομικά  μόνο  βάρη.
- -Τέλος παρακαλείται ο κ. Γενικός Γραμματέας ΖΛΑΤΟΣ Βασίλειος, ως  διαχειριστής της ιστοσελίδας του σωματείου μας, να προβεί στην ανακοίνωση-ανάρτηση τόσο του παρόντος εγγράφου,όσο και τυχόν σχετικών συνταχθέντων πρακτικών κατόπιν  συγκλύσεως Δ.Σ. που θα αφορούν την συζήτηση επίμαχου θέματος ως επίσης και σχετικές απόψεις-προτάσεις Εκλεγμένων Αντιπροσώπων στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.


Με εκτίμηση.

Δημήτριος ΜΑΤΖΙΟΥΡΑΣ.

Μέλος Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Δράμας.

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :