Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Η Ένωση αποστράτων στρατού Ν. Άρτης συνεχίζει τις αγωγές για τα αναδρομικά. (Απαιτούμενα δικαιολογητικά )

 Επειδή: 
    α. Το επικρατέστερο σενάριο για την επιστροφή των αναδρομικών και μάλιστα εντόκως, είναι να επιστραφούν μόνο, σε όσους έχουν κάνει αγωγές και στη συνέχεια εάν ανακάμψει η Ελληνική οικονομία, στους υπόλοιπους.
   
    β.  Το ΥΠ.ΟΙΚ., στην προσπάθειά του να αποδείξει ότι, σέβεται τις αποφάσεις του ΣτΕ, δηλώνει πως,θα τις εφαρμόσει πιστά και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, δηλαδή, θα επιστρέψει τα παρανόμως παρακρατηθέντα αναδρομικά μόνο σε όσους έχουν κάνει αγωγές! 

    γ.  Το κόστος επιστροφής των αναδρομικών, για το ΥΠ.ΟΙΚ., είναι πολύ μικρό, καθόσον για τις Ένοπλες Δυνάμεις,  ο αριθμός των ε.ε. και ε.α. στελεχών, που υπέβαλαν αγωγές, δεν ξεπερνά τις 5.οοο. 
   
    Εκτιμούμε πως, μετά από τα παραπάνω ,οι συνάδελφοι, που είχαν υποβάλει, το 2014 και μετά τις αποφάσεις  του ΣτΕ, αγωγή, για την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων χρηματικών ποσών, θα πρέπει, εάν το επιθυμούν, να συνεχίσουν με νέα αγωγή τον δικαστικό αγώνα, προς το Ελεγκτικό Συνέδριο για τους ε.α. και προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο για τους ε.ε. συναδέλφους.Η νέα αγωγή υποβάλλεται, επειδή η υποβληθείσα αγωγή λήγει την 31 - 12 - 2016

   Όσοι δεν έχουν προβεί στη άσκηση αγωγής, θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι ήδη έχουν ήδη παραγραφεί τα αναδρομικά δύο ετών και εάν δεν θέλουν να συνεχισθεί η παραγραφή, θα πρέπει να προβούν στην άσκηση αγωγής.
   
   Το κόστος, στην περίπτωση της ομαδικής αγωγής, είναι 25 ευρώ και στην περίπτωση εφέσεως, εφόσον απαιτηθεί, 20 ευρώ.   
     

    Το παράρτημα μας, έχει στη διάθεσή του όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε περίπτωση.
    Όσοι δεν έχουν την δυνατότητα εκτύπωσης των δικαιολογητικών μπορούν:
     
   α. Να προσέρχονται στο Γραφείο μας για να λάβουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να τους γίνει ενδελεχής ενημέρωση.

   β. Όσοι ανήκουν σε άλλους Νομούς, μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας, τηλεφωνικά ή μέσω e-mail για να τους παρέχουμε, τόσο τις απαιτούμενες πληροφορίες, όσο και τον τρόπο αποστολής των δικαιολογητικών.


 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :