Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Διεκδίκηση αναδρομικής διαφοράς αποδοχών

 Αρ.Πρωτ. 213                                                                Αθήνα, 02/11/2016
       ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
                                                                   ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΘΕΜΑ: «Διεκδίκηση αναδρομικής διαφοράς αποδοχών »

Συνάδελφοι,
σας υποβάλλουμε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1) Δήλωση με τα στοιχεία ενάγοντος 2)  Σύμβαση δικηγορικής εντολής 3)  Εξουσιοδότηση για διεκδίκηση αναδρομικών από 01/08/2012  4)  Εξουσιοδότηση για διεκδίκηση αναδρομικών από 01/11/2014, των πληρεξούσιων δικηγόρων  κ. Κωνσταντίνου Πενταγιώτη και κ. Γεωργίου Αντωνακόπουλου, οι οποίοι, όπως γνωρίζετε, η Ομοσπονδία μας τους έχει εξουσιοδοτήσει και  κατέθεσαν ενώπιον του ΣτΕ  την με αύξοντα αριθμό 165/2015 Αίτηση Ακύρωσης της Υπουργικής Απόφασης που εκδόθηκε βάση του Ν.4307/2014 με τον οποίο αποκαθιστούσαν μερικώς (κατά 50%) τις αποδοχές των ένστολων στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας.
Η παραπάνω  Αίτηση Ακύρωσης είχε  ορισθεί να εκδικαστεί αρχικά την  03/04/2016 στην Ολομέλεια του  Συμβουλίου της Επικρατείας οπότε δόθηκε αναβολή, για την 18/09/2016 και με το αιτιολογικό της διερεύνησης του νομικού μας πλαισίου και δόθηκε νέα αναβολή για τις 02/12/2016.
Προκειμένου λοιπόν να διασφαλίσουν οι υπάλληλοι τις αξιώσεις τους, θα πρέπει να προσφύγουν και ατομικά στα διοικητικά δικαστήρια με δεδομένο των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ όπου κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι μειώσεις των αποδοχών που επέβαλαν οι ν. 4093/2012 και 4307/2014 στο ειδικό μισθολόγιο των στρατιωτικών και στελεχών των σωμάτων ασφαλείας, τόσο για το χρονικό διάστημα από 01-08-2012 έως 15-11-2014, όσο και για το διάστημα από 15-11-2014  και εφεξής, τίθεται εκ των πραγμάτων ανάγκη διεκδίκησης της διαφοράς αποδοχών για το ως άνω διάστημα.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
πηγή poeyps.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :