Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Δημόσιο: 368 εκατ. το 2017 για μείωση γραφειοκρατίας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ΚΕΠ

 


Στα 368 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα κονδύλια από το ΠΔΕ του 2017 (5,5% του συνόλου) που αφορούν κυρίως σε έργα των τομέων της Δημόσιας Διοίκησης και της Ψηφιακής Σύγκλισης.
Το κονδύλια θα διατεθούν για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτούνται δράσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών, για την άρση διοικητικών εμποδίων, για την αποφυγή δημιουργίας συνθηκών αποκλεισμού από την κοινωνία της γνώσης, για τη διοικητική διαφάνεια και τη καταπολέμηση της διαφθοράς, για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, για την δια βίου μάθηση και εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων, για την ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας και για τη μετατροπή των ΚΕΠ σε κέντρα ολοκληρωμένων συναλλαγών.
Παράλληλα αναμένεται επίσης να χρηματοδοτηθούν δράσεις, που αφορούν στην ενίσχυση υποδομών που σχετίζονται με την δημόσια τάξη, την απονομή της δικαιοσύνης και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
πηγή aftodioikisi.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :