Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Ολόκληρο το ψήφισμα του 27ου ετησίου τακτικού συνεδρίου της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

 


Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :