Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Οι Ανθυπαστυνόμοι οργανώθηκαν και προετοιμάζουν την τελική λύση

 Το 27ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΠΟΑΞΙΑ στο Ηράκλειο Κρήτης ανέδειξε ως μείζον θέμα την επίλυση του προβλήματος των Ανθυπαστυνόμων και εξουσιοδότησε την Αντιπρόσωπο της Ένωσης Αξιωματικών Κεντρικής Μακεδονίας κα. Ελένη Σδράκα να εργαστεί στην κατεύθυνση αυτη, να επεξεργαστεί τις προτάσεις για το θεμα αυτο και να εκπροσωπήσει όποτε απαιτηθεί μαζί με τον εκπρόσωπο ΠΟΑΞΙΑ στην Επιτροπή και Αντιπρόεδρο της ΠΟΑΞΙΑ κ.Δραγουδάκη Αναστάσιο. Απόρροια αυτού ήταν σε άμεσο χρόνο μετά τη λήξη του Συνεδρίου, μια νέα δυναμική ομάδα στο viber να εχει δημιουργηθεί με πρωτοβουλία της Ελένης Σδράκα (αντιπρόσωπο στην ΠΟΑΞΙΑ ) για να αναδείξει την συζήτηση των μεγάλων και σύνθετων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ανθυπαστυνόμοι . Εν όψει της μεγάλης αυτης πρόκλησης της συμμετοχής Ανθυπαστυνόμου στην επιτροπή του Υπουργείου ΠΡΟ.ΠΟ. για το βαθμολόγιο η ομάδα "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ" έχει ανοίξει τη συζήτηση πιο πολύ από κάθε άλλη φορά . Σε σύντομο χρονικό διάστημα ξεπέρασε τα 200 μέλη , γεγονός που καταδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον των συναδέλφων για να βρεθεί μια δίκαιη και λειτουργική λύση για όλους τους συναδέλφους θεσμικά , και όχι μέσω δικηγορικών γραφείων που εκμεταλλεύονται την νομική ανωμαλία των τελευταίων έξι ετών.Μάλιστα λόγω συμπλήρωσης του ορίου των 200 μετεχόντων έχει δημιουργηθεί και δεύτερη επικουρική ομάδα για τον ίδιο λόγο ως πεδίο ελεύθερου διαλόγου και κατάθεσης προβληματισμών, ενώ η Ιστοσελίδα μας δήλωσε την προθυμία να συμβάλλει στην επίλυση του θέματος των Ανθυπαστυνόμων με τη δημοσίευση των προτάσεων που θα τεθούν , στον φιλόξενο κυβερνοχώρο της.


Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :