Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Ενημερωτικά σημειώματα Ε.Τ.Ε.Α.

 


Αναρτήθηκε στη σελίδα του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), εφαρμογή που αφορά στην ενημέρωση των δικαιούχων για τα χορηγούμενα ποσά επικουρικής ασφάλισης από το Ταμείο και δίδεται δυνατότητα εκτύπωσης του ενημερωτικού στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.etea.gov.gr/reports/users/register

Ειδικότερα, 
μετά το άνοιγμα της εφαρμογής, την πρώτη φορά, πρέπει να γίνεται εγγραφή στη σελίδα συμπληρώνοντας τα πεδία στον πίνακα που ακολουθεί:


Παρακαλώ εγγραφείτε  ενώ τις επόμενες φορές θα απαιτείται μόνο η συμπλήρωση των πεδίων του ακόλουθου πίνακα, (οπότε και χρειάζεται προσοχή στην απομνημόνευση του κωδικού που θα δώσετε κατά την εγγραφή):


  πηγή

  Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

  About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

  Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

  Subscribe to this Blog via Email :