Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

ΕΛ.ΑΣ: Μία η επίσημη σελίδα της Αστυνομίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - Παράνομες οι υπόλοιπες

 Συγκεντρώσεις αστυνομικών στις υπηρεσίες τους, προκειμένου να ενημερωθούν από τους προϊσταμένους τους ότι είναι παράνομο κάποιος να έχει λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, που να έχει τις ονομασίες "Ελληνική Αστυνομία", "Αστυνομία", "Σώματα Ασφαλείας", με τις οποίες οι χρήστες θεωρούν ότι επισκέπτονται επίσημο λογαριασμού του Σώματος ζήτησε το επιτελείο της ΕΛ.ΑΣ.
Το θέμα προέκυψε, ύστερα από την ενεργοποίηση του λογαριασμού της ΕΛ.ΑΣ στο Facebook, οπότε και διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν πολλές σελίδες με παρόμοιες ονομασίες.
Διαβάστε τη διαταγή:
ΘΕΜΑ: Λειτουργία επίσημης σελίδας της Ελληνικής Αστυνομίας στο "Facebook".      ΣΧΕΤ:α ) Υπ. αριθμό 275736/16/1943571 από 04/10/2016  έγγραφο  (ΓΡ. 
      ΤΥΠΟΥ-ΔΗΜΟΣ.ΣΧΕΣΕΩΝ) 
      β) Ο Ν.2622/1998 "Υπηρεσίες Συνoριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής 
      κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις.
      γ) Η υπ΄αριθ. 7016/1/12-θ΄ από 20.4.2003 διαταγή του Αρχηγου της Ελληνικής 
      Αστυνομίας.1. Με το ανωτέρω (α) σχετικό, την 2 Σεπτεμβρίου 2016, ενεργοποιήθηκε ο επίσημος λογαριασμός της Ελληνικής Αστυνομίας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Facebook». 
Κατά την υλοποίηση της διαδικασίας αυτής διαπιστώθηκε ότι στο «Facebook» λειτουργούν πολλοί λογαριασμοί, οι οποίοι χρησιμοποιούν το λογότυπο του Σώματος και τον τίτλο  Ελληνική Αστυνομία ή τίτλους Υπηρεσιών του Σώματος, με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση και πιθανόν παραπλάνηση ή και παραπληροφόρηση στους λοιπούς  χρήστες.  Περαιτέρω, εκτιμάται  ότι πολλοί από τους ανωτέρω λογαριασμούς έχουν δημιουργηθεί και διαχειρίζονται από αστυνομικό προσωπικό.
2. Με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 2622/1998 ρυθμίζεται η χρήση από τρίτους τίτλων, εμβλημάτων και μέσων των Σωμάτων Ασφαλείας. Ειδικότερα, η χρήση όρων όπως « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», « ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»,  « ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»  ή άλλων όρων που με οποιονδήποτε τρόπο αναφέρονται στα Σώματα Ασφαλείας ή τις Υπηρεσίες αυτών, στο πλαίσιο  επαγγελματικής, εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας και με σκοπό τη διαφήμιση διάδοση ή κυκλοφορία εντύπων ή άλλων ειδών τιμωρείται σε βαθμό  πλημμελήματος 3. Σκοπός της διατάξεως του ανωτέρω νόμου είναι η απαγόρευση χρήσης από τρίτους σημάτων και εμβλημάτων  σχετικών με τα Σώματα Ασφαλείας «με στόχο αφενός την προστασία αυτών από τη δυσφήμιση κλπ και αφετέρου του κοινού από τον κίνδυνο εξαπάτησης του  με τη δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων για προφανείς  λόγους» 4. Με την ανωτέρω (γ) σχετική δόθηκαν σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις που αναφέρονται στη λειτουργία προσωπικών ιστοσελίδων αστυνομικών υπαλλήλων 5. Κατόπιν των ανωτέρω και προς αποφυγή των συνεπειών που έχουν περιγραφεί με τις ως άνω σχετικές, παρακαλούμε όπως:
i. Οι διοικητές όλων των Υπηρεσιών, πραγματοποιήσουν, εντός (10) ημερών από τη λήψη της παρούσας, συγκέντρωση του προσωπικού της δικαιοδοσίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Π.Δ. 141/1991, αντικείμενο της οποίας να αποτελέσει η ανάπτυξη της ισχύουσας νομοθεσίας και η υπενθύμιση των διατασσομένων με τις ως άνω σχετικές..
ii. Οι κ.κ. Διευθυντές Υπηρεσιών επιπέδου Γενικής και Αυτοτελών ή Κεντρικών Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης, μεριμνήσουν για την εκτέλεση των ως άνω διατασσομένων, ως προς την πραγματοποίηση της εν λόγω συγκέντρωσης.


       
      AAΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ 
      ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 
      ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 

πηγή bloko.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :