Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Γ.Γ ΠΕΑΛΣ .ΠΑΣΣΑΚΟΣ .Σ: Κατόπιν παρεμβάσεων της ΠΕΑΛΣ και της προσπάθειας του κ.Αρχηγού και κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ επιτέλους δόθηκε ΛΥΣΗ μετά το ζήτημα χορήγησης επιδόματος των υπηρεσιακών σκύλων ,και στο ΛΑΠ .

 
04.10.2016
Μετά την λύση του ζητήματος χορήγησης  επιδόματος των υπηρεσιακών σκύλων επιτέλους δόθηκε ΛΥΣΗ  ,κατόπιν παρεμβάσεων της ΠΕΑΛΣ και στο χρόνιο πρόβλημα που προκαλούσε σε όλους τους συναδέλφους λιμενικούς η  δυσλειτουργία του Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Προσωπικού. Πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησαν οι πληρωμές κι έτσι απομακρύνεται και ο κίνδυνος της απώλειας των εισφορών των στελεχών ύψους 1.800.00 χιλιάδων ευρώ.
Θυμίζουμε ότι το πρόβλημα με τον ΛΑΠ ξεκίνησε το 2008,  μετά την κατάργηση των Ειδικών Λογαριασμών του Δημοσίου. Η  υποχρέωση για έκδοση Α.Φ.Μ αντιμετωπίστηκε με τη δέουσα σοβαρότητα, από  τον κ. Αρχηγό  και κ. ΥΠΟΥΡΓΟ  με αποτέλεσμα οι ισυγκεκριμένες διατάξεις να εναχθούν στο Νόμο του υπουργείου Ναυτιλίας για την κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης Δημοσίου – ΟΛΠ, που ψηφίστηκε πριν λίγους μήνες στη Βουλή.
Τελευταία εκκρεμότητα ήταν η έκδοση ΑΦΜ τον Σεπτέμβρη και ήδη πριν από λίγες μέρες ξεκίνησε η αποζημίωση των δικαιούχων που αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας.
Ως ΠΕΑΛΣ επιδιώκουμε την επίλυση των προβλημάτων ενεργώντας στοχευμένα, μεθοδικά, αποτελεσματικά και πάντα με γνώμονα το συμφέρον ΟΛΩΝ των συναδέλφων.
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΑΛΣ
ΠΑΣΣΑΚΟΣ Σ.

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :