Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Η Σύνταξή μου & έκδοση αντιγράφου ατομικού λογαριασμού

 Θέλω να μάθω την σύνταξη του μηνός πατήστε εδώ portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST/Content/Syntaxeis Η πληροφόρηση είναι προσωποποιημένη, και ακολουθεί τους γενικότερους κανόνες ασφαλείας, που ισχύουν για τις συναλλαγές των πολιτών με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
Η ηλεκτρονική ενημέρωση γίνεται είτε μέσω του εν λόγω portal είτε από τον γενικό ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) ακολουθώντας τις κάτωθι οδηγίες:
 
  1. * Στις «Δράσεις» (γαλάζια περιοχή) επιλέγετε το πεδίο «Μισθοί - Συντάξεις».
  2. * Επιλέγετε το πεδίο «Συντάξεις» (επάνω δεξιά στην σελίδα).
  3. * Επιλέγετε το πεδίο «Προσωποποιημένη πληροφόρηση» (αριστερά στη μέση της σελίδας).
  4. * Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης (κωδικός Taxisnet).
  5. * Επιλέγετε το πεδίο «Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα».
  6. * Επιλέγετε τον μήνα και έτος του ενδιαφέροντος σας.
  7. * Επιλέγετε το πεδίο «Εμφάνιση»
πηγή: poaasa.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :