Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Παρατείνεται η αδικία για Σ.Α. και Ε.Δ. στο θέμα των οδοιπορικών

 Παράταση των μειωμένων οδοιπορικών για τους στρατιωτικούς και τα Σώματα Ασφαλείας δίνει η εκπρόθεσμη τροπολογία που κατατέθηκε χθες από τους αρμόδιους υπουργούς, καθώς δεν είχαν εκδώσει μέσα στο περιθώριο που ο νόμος όριζε το σχετικό προεδρικό διάταγμα.
Το άρθρο 15 του νόμου 4336/2015, αναφέρεται στις δαπάνες μετακίνησης των στρατιωτικών και των Σωμάτων Ασφαλείας, τις οποίες κάποιοι με πονηρό σκοπό θεωρούν ότι είναι ξεχωριστές και επιχειρούν να παρεμποδίσουν την αύξηση για τους στρατιωτικούς.
Για να ισχύει ο νόμος και να λαμβάνουν οι στρατιωτικοί και τα Σώματα Ασφαλείας το ποσό των 40 ευρώ ανά ημέρα, όπως όλοι οι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι, θα έπρεπε να εκδοθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 Προεδρικό Διάταγμα το οποίο θα καθόριζε "το ύψος, τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωσης εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας". 
Ωστόσο, επειδή ο νομοθέτης το είχε προβλέψει, το ενδεχόμενο καθυστέρησης, είχε προσθέσει μια ακόμα δικλείδα ασφαλείας: "Στην περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου". 
Από την 1η Οκτωβρίου δηλαδή, οι αποζημιώσεις οδοιπορικών πήγαν αυτομάτως στα 40 ευρώ. Ωστόσο, με εκπρόθεσμη τροπολογία που κατέθεσαν στη Βουλή οι συναρμόδιοι υπουργοί, έδωσαν εννέα μήνες παράταση για να εκδοθεί προεδρικό διάταγμα και να μην ισχύει η εξίσωση στρατιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων.
Μάλιστα στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία, φαίνεται ότι σχεδίαζαν παράταση 6 μηνών, δηλαδή μέχρι 31 Μαρτίου , αλλά στο κείμενο της τροπολογίας μιλάει για παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017. Αυτή η "απροσεξία" δείχνει προθέσεις να μην επιλυθεί το πρόβλημα και να συνεχίσει η καταβολή μειωμένης αποζημίωσης 29,35 ευρώ στους στρατιωτικούς.

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :