Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Διευκρινίσεις σχετικά με την χρήση άδειας ανατροφής τέκνου –μειωμένου ωραρίου

 


Αρχική


Συνάδελφοι,

    Σας γνωρίζουμε ότι με την πρόσφατη έκδοση του Π.Δ. 75/16 (Ρύθμιση θεμάτων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ) και συγκεκριμένα του άρθρου 25, δόθηκε η δυνατότητα στο αστυνομικό προσωπικό να λαμβάνει άδεια εννέα (9) μηνών με αποδοχές για ανατροφή τέκνου μέχρι το παιδί να συμπληρώσει το έκτο (6) έτος της ηλικίας του.
   Πάρα ταύτα η Ένωσή μας έχει γίνει αποδέκτης παραπόνων και ερωτημάτων από πολλούς συναδέλφους- μέλη της που είναι γονείς - δικαιούχοι της προαναφερόμενης άδειας, ότι απορρίπτονται οι αιτήσεις τους από την αρμόδια Υπηρεσία Α.Ε.Α./Δ.Α.Π. για χορήγηση του μειωμένου ωραρίου αντί της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 53 τον Ν. 3528/2007 (Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) με το αιτιολογικό ότι η χρήση του μειωμένου ωραρίου δύναται να χορηγηθεί μόνο έως ότου το τέκνο συμπληρώσει το τέταρτο (4) έτος της ηλικίας του και όχι το έκτο (6), γεγονός που θεωρούμε ότι αποτελεί απλά τυπολατρική εφαρμογή της νέας διάταξης και όχι ουσιαστική.
    Παρακαλούμε όπως λάβετε γνώση και προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προς τον κ. Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος έχει επιδείξει ευαισθησία σε αντίστοιχα θέματα κατά το παρελθόν, προκειμένου να εκδοθεί το συντομότερο δυνατό σχετική διευκρινιστική διαταγή που να δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να κάνουν χρήση του προβλεπόμενου μειωμένου ωραρίου, αντί της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου, έως ότου το παιδί συμπληρώσει την ηλικία των έξι (6) ετών.                                                             Για το Δ.Σ.
                     - Ο -                                                                                   - Ο -
                  Πρόεδρος                                                                     Γεν. Γραμματέας
                                             
         ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος                                                         ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

πηγή easya.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :