Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Δημιουργείται ΚΕΠ Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Ξάνθη - Θα παρέχει ενημέρωση και λύσεις

 
Ο Δήμος Ξάνθης ξεκίνησε τη διαδικασία για τη δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που θα προσφέρει αποκλειστικά υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης.

Η νέα δομή ΚΕΠ θα «αγκαλιάζει» μεγάλες κοινωνικές κατηγορίες: παιδιά, ηλικιωμένους, ευάλωτες ομάδες, ΑΜΕΑ, εξαρτημένους, άστεγους, άπορους κ.ά.

Βασικός σκοπός του είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς  για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και τις Υπηρεσίες.

Θα παρέχει ενημέρωση και λύσεις σε διάφορα προβλήματα, είτε αυτά αφορούν την απασχόλησή των πολιτών, είτε κάποια προνοιακή βοήθεια λόγω αναπηριών, είτε επανένταξή τους με διάφορους άλλους τρόπους κτλ. 

Οι υπηρεσίες του νέου ΚΕΠ θα λειτουργούν υποστηρικτικά με τις δομές του Δήμου.

πηγή: xanthinea.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :