Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Αναμόρφωση – Τροποποίηση του Κανονισμού Μεταθέσεων Πυροσβεστικού Σώματος. Υποβολή προτάσεων.

 


ΘΕΜΑ: «Αναμόρφωση – Τροποποίηση του Κανονισμού Μεταθέσεων».
Συνάδελφοι,
Σας αποστέλλουμε την πρόταση του Α.Π.Σ. σχετικά με τροποποίηση του Π.Δ.170/1996 «Κανονισμό Κατάταξης  Δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Π.Σ.» και σας ενημερώνουμε ότι το συγκεκριμένο Π.Δ. δεν ανταποκρίνεται πλέον στις παρούσες συνθήκες όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και απαιτείται επανεξέταση και τροποποίηση του νομικού πλαισίου, στις σημερινές ανάγκες και απαιτήσεις του πυροσβεστικού προσωπικού.
Γι΄αυτό το σκοπό έχει συσταθεί επιτροπή από την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. προκειμένου να μελετήσει την πρόταση του Α.Π.Σ. δίνοντας επίσης την δυνατότητα σε όλους σας να το μελετήσετε και να μας υποβάλλετε στο e-mail  (poeyps@yahoo.com) η στο facebook (https://www.facebook.com/poeyps/) της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις έως τις  17/10/2016, ώστε η εν λόγω επιτροπή να τις αξιολογήσει, προκειμένου να καταθέσει μια  ολοκληρωμένη και δίκαιη πρόταση Κανονισμού Μεταθέσεων με σκοπό την προστασία των πυροσβεστών και να διαφυλάξει, όσα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα μας έχουν απομείνει.

Κατεβάστε την πρόταση του Α.Π.Σ. σε μορφή PDF

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :