Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Άρειος Πάγος: Απαγόρευση κατάσχεσης Εργατικών Κατοικιών και ακινήτων που αγοράστηκαν ή αναγέρθηκαν με δάνειο ΟΕΚ

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ - τ.Ο.Ε.Ε - τ.Ο.Ε.Κ 

Ο Σύλλογος μας έχει αποδείξει πολλά χρόνια τώρα ότι στέκεται στο πλευρό όλων των συμπολιτών μας που έχουν τύχει στεγαστικής συνδρομής από τα προγράμματα του ΟΕΚ.
Τις τελευταίες ημέρες παρακολουθήσαμε στα ΜΜΕ την είδηση για τον πλειστηριασμό 8 εργατικών κατοικιών στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Η αναζήτηση που εμείς πραγματοποιήσαμε σε συνεργασία με την Νομική υπηρεσία του ΟΑΕΔ καταλήγει στα παρακάτω συμπεράσματα τα οποία θα συμβάλλουν στην νομική υποστήριξη όσων έχουν οικονομικές δυσκολίες και κίνδυνο πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας.
Συγκεκριμένα ο Άρειος Πάγος με την απόφαση 570/2015 έχει ήδη τελεσιδίκως αποφασίσει ότι απαγορεύεται η κατάσχεση ακινήτου που αγοράσθηκε ή αναγέρθηκε κατά τις διατάξεις χορήγησης των στεγαστικών προγραμμάτων δανείου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, εφόσον δεν έχει εξοφληθεί. Ακόμη δε και αν έχει ήδη κάποιο δικαστήριο προχωρήσει στη κατάσχεση εργατικής κατοικίας τότε είναι άκυρη.
Το απόσπασμα της απόφασης αναφέρει
«α) απαγορεύεται η διάθεση με αναγκαστική εκτέλεση ακινήτου που αγοράστηκε ή αναγέρθηκε, κατά τις διατάξεις χορήγησης των στεγαστικών προγραμμάτων δανείου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, 
β) τυχόν επιβολή της κατάσχεσης ως ανωτέρω είναι άκυρη και 
γ) σε περίπτωση διαθέσεως του ακινήτου με αναγκαστικό πλειστηριασμό και αν ακόμη αυτός παραμείνει έγκυρος, ως διαδικαστική πράξη, επειδή είναι ανίσχυρος και ανενεργής ως δικαιοπραξία διαθέσεως του ουσιαστικού δικαίου, δεν επιφέρει μεταβίβαση της κυριότητας επί του πλειστηριασθέντος στον υπερθεματιστή.»
Συνεχίζοντας η απόφαση αναφέρει ότι :
«Η απαγόρευση της κατασχέσεως, η οποία αν επιβληθεί είναι άκυρη, ισχύει αθροιστικώς, μέχρι την πλήρη εξόφληση του δανείου, αλλά και σε κάθε περίπτωση, δηλαδή και αν έχει εξοφληθεί το δάνειο και επί μία δεκαετία από τη λήψη του δανείου. Επομένως για τη δυνατότητα της κατασχέσεως απαιτείται η πλήρης εξόφληση του δανείου και η πάροδος δεκαετίας από τη λήψη του δανείου, με συνέπεια η έλλειψη της μιας από τις ανωτέρω προϋποθέσεις να αποκλείει την κατάσχεση. Έτσι σε περίπτωση διαθέσεως του ακινήτου με αναγκαστικό πλειστηριασμό και αν ακόμη αυτός παραμείνει έγκυρος, ως διαδικαστική πράξη, αφού είναι ανίσχυρος και ανενεργής ως δικαιοπραξία διαθέσεως του ουσιαστικού δικαίου δεν επιφέρει μεταβίβαση της κυριότητας επί του πλειστηριασθέντος στον υπερθεματιστή (ΟλΑΠ 1688/1983).»
Όσον αφορά τις εργατικές κατοικίες που έχουν κατασκευασθεί από τον ΟΕΚ συνεχίζει να ισχύει η παρ.13, του άρθρου 6 του Ν.Δ 775/1964 «περί κωδικοποιήσεως διατάξεων περί λαϊκής κατοικίας», η οποία ορίζει ότι :
«υφισταμένης υποθήκης πάσα απαλλοτρίωσις του ακινήτου είναι άκυρος, επιτρεπομένης μόνο της μεταβιβάσεως λόγω προικός υπέρ κατιόντων ή αδελφών».
Ο ΟΑΕΔ σαν καθολικός διάδοχος του ΟΕΚ θα πρέπει να εκπονήσει νέα στεγαστικά προγράμματα ώστε να βοηθήσει τους συμπολίτες μας που διαβιούν σε συνθήκες εξαθλίωσης, εκταμιεύοντας τα αποθεματικά ύψους άνω των 330 εκ. που έχει αποταμιεύσει στην ΤτΕ εδώ και τέσσερα χρόνια.
Είναι ανάλγητο να μένουμε απαθείς στη φτώχεια και στη δυστυχία των συμπολιτών μας, των οποίων η εισφορά έχει δημιουργήσει αυτά τα αποθεματικά.

πηγή: dramania.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :