Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

"Το θεώρημα της μεροληπτικής οπτικής της αρχής της ισότητας " , άρθρο του Κων/νου Πλατιά

 


                                                                    


            Παρακολουθώντας τις προηγούμενες, αλλά και την χθεσινή ημέρα την ειδησεογραφία και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον με το οποίο τα Μ.Μ.Ε. (έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος κτλ) αναφέρονται στη συνεδρίαση του ΣτΕ όσον αφορά τη συνταγματικότητα του νόμου για τις τηλεοπτικές άδειες και τον ιδιαίτερο ζήλο που το προσεγγίζουν, αλλά και δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους περί εφαρμογής της εν λόγω απόφασης του ΣτΕ έμεινα έκπληκτος για την αλλά καρτ εφαρμογή της νομιμότητας, η οποία τείνει να αποτελέσει θεώρημα για τη μεροληπτική οπτική της αρχής της ισότητας, αφού άλλες αποφάσεις του ΣτΕ, όπως αυτή για τους ένστολους (1127/2016) δεν τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης, δημιουργώντας πλείστα συναισθήματα με ισχυρότερο αυτό της αδικίας.
           Επιπλέον αυτών και σφυρίζοντας αδιάφορα μαθαίνουμε για νέα νομοθετική πρωτοβουλία, πέραν αυτής που αφορούσε το πάγωμα των ωριμάνσεων, για νέο ειδικό μισθολόγιο, στα πλαίσια του εξορθολογισμού, στο οποίο βέβαια, σύμφωνα με διάφορα σχέδια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, προβλέπετε μείωση στις αποδοχές των ένστολων, σαν να μην τους ενδιαφέρει η τήρηση της νομιμότητας. Προς επίρρωση αυτών παραθέτω απόσπασμα από τη σελίδα 101 της 1127/2016 απόφασης:
       «Με τα ίδια πρακτικά έγινε, τέλος, δεκτό ότι ο νομοθέτης και, κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, η κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση διατηρούν την ευχέρεια να προβούν στην κατάρτιση νέου μισθολογίου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας επί τη βάσει των κριτηρίων που τέθηκαν με τις αποφάσεις της Ολομέλειας, στην περίπτωση, ωστόσο, αυτή κατά τη διαμόρφωση του νέου μισθολογίου, οι αποδοχές στρατιωτικών και των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας δεν μπορούν να καθορισθούν σε επίπεδα αντίστοιχα και, κατά μείζονα λόγο, κατώτερα εκείνων που είχαν διαμορφωθεί κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων του ν. 4093/2012 που κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Τούτο δε, διότι μία τέτοια ενέργεια θα ισοδυναμούσε με παραβίαση του δεδικασμένου που απορρέει από τις ακυρωτικές αποφάσεις και θα συνιστούσε κατ’ επέκταση περίπτωση μη συμμορφώσεως της Διοικήσεως προς τις αποφάσεις αυτές, με τις οποίες μεταξύ άλλων , κρίθηκε ότι οι επιβληθείσες δυνάμει του νόμου αυτού μειώσεις υπερέβησαν, λόγω της σωρευτικής επιβαρύνσεως των στρατιωτικών , τα όρια που θέτουν οι συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη.»
        Δηλαδή όποια αρχιτεκτονική και έχει το νέο μισθολόγιο, δεν μπορεί να υστερεί ως προς το μισθολογικό κόστος του υφιστάμενου μισθολογίου.
       Δεν έχουμε παρά να περιμένουμε, απλά την τήρηση της νομιμότητας, με την ίδια σπουδή που αυτή θα εκδηλωθεί και στην περίπτωση των τηλεοπτικών αδειών.
      Ιδού η Ρόδος Ιδού και το πήδημα!!!!!


Πλατιάς Κων/νος
Ειδικός Γραμματέας Οικον/κων-
Ασφαλιστικών-Θεσμικών &

θεμάτων Προσωπικού Π.Ο.ΑΞΙ.Α

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :