Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Στις 27 Οκτωβρίου η καταβολή των Συντάξεων μηνός Νοεμβρίου...

 Mε την Σύνταξη μηνός Νοεμβρίου 2016 
(κατάθεση την 27 Οκτωβρίου 2016) θα πληρωθούν:  

Πολιτικοί συνταξιούχοι:
1). Υπουργεία Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης, πρώην Υ.Ε.Ν. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Πολιτισμού υπάλληλοι Βουλής, ΕΥΠ, κύριο προσωπικό Ν.Σ.Κ, Γ.Γ.Τ.Π, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΕΘΙΑΓΕ, ΑΠΠΔ, ΕΡΤ (οι συνταξιοδοτούμενοι από το Δημόσιο) πρωτόκολλα μέχρι 30/04/2016

 
2). Υπουργείο Παιδείας (Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - καθηγητές ΑΕΙ)πρωτόκολλα μέχρι 15/09/2015 (ΟΧΙ ΟΛΑ).

3). Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης, Εθνικής Άμυνας, υπάλληλοι ΕΛ ΣΤΑΤ, ΜΤΠΥ, ΡΑΕ, Πολιτικό και Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΑΣΕΙ

4). Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ΥΠΕΚΑ, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, υπάλληλοι Εθνικού Τυπογραφείου, Ταχ. Ταμιευτηρίου, ΥΠΑ,ΟΚΧΕ, Α.Α Συν. του Πολίτη ΑΣΕΠ, ΕΣΔΥ, ΟΠΑΔ (που υπάγονται στο Δημόσιο) πρωτόκολλα μέχρι 31/07/2016. 
* Για όσους έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του Ταχ. Ταμιευτηρίου περ. δ της παρ.18α του αρθρου 4 του Ν.4151/2013 ισχύει άλλη σειρά.

5).Υπουργείο Παιδείας (Υπάλληλοι ΥΠΕΠΘ - Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - καθηγητές Τ.Ε.Ι) πρωτόκολλα μέχρι 31/12/2015

Υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών:
1). Υπάλληλοι νοσοκομείων, πρωτόκολλα μέχρι 31/03/2016 (ΟΧΙ ΟΛΑ).
 
2). Υπάλληλοι ΟΤΑ, πρωτόκολλα μέχρι 31/03/2016 (ΟΧΙ ΟΛΑ)
 
3). Υπάλληλοι Παιδικών Σταθμών,  πρωτόκολλα μέχρι 31/05/2016.
      - Ιερείς, πρωτόκολλα μέχρι 31/05/2016.
 

Σημείωση:
Επισημαίνεται ότι ορισμένες υποθέσεις που φέρουν πρωτόκολλα των παραπάνω ημερομηνιών και “χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης” είναι προς επεξεργασία και οι συντάξεις που σχετίζονται με αυτές Δ Ε Ν θα πληρωθούν με τη σύνταξη του μηνός Νοεμβρίου 2016.

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :