Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Απόσπασμα εισήγησης Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. Αντ/γου ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κων/νου στο 27ο ετήσιο τακτικό συνέδριο Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

 
Απόσπασμα εισήγησης Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. Αντ/γου ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κων/νου στο 27ο ετήσιο τακτικό συνέδριο Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :