Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Την 2η εργάσιμη ημέρα εκάστου μηνός θα καταβάλλονται οι επικουρικές συντάξεις

 Ύστερα από πολλές οχλήσεις συνταξιούχων συναδέλφων μας, σχετικά με την καταβολή ή μη των επικουρικών συντάξεων, τόσο της Πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής όσο και της πρώην Αστυνομίας Πόλεων, σας γνωρίζουμε ότι,
σύμφωνα με πληροφορίες του Ενωτικού Κινήματος Αστυνομικών (Ε.Κ.Α) οι εν λόγω συντάξεις θα καταβληθούν αύριο, βάσει της τελευταίας συνταξιοδοτικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπου οι επικουρικές συντάξεις καταβάλλονται τη 2η δεύτερη εργάσιμη ημέρα εκάστου μηνός.
Παράλληλα, στην τρέχουσα καταβολή των επικουρικών συντάξεων θα παρατηρηθούν αναμορφώσεις μικροποσών μόνο στους συνταξιούχους της πρώην Ε.Χ και οι ίδιοι, συνταξιούχοι, θα μπορούν το πολύ έως την μεθεπόμενη εβδομάδα να εγγραφούν στο site του ΕΤΕΑ, προκειμένου να ενημερώνονται για τις μηνιαίες απολαβές τους.
Τέλος ο συνταξιούχοι συνάδελφοι της Αστυνομίας Πόλεων θα έχουν και αυτοί πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΕΤΕΑ μετά την ρύθμιση τεχνικών ζητημάτων που ανέκυψαν στα λογισμικά του ΤΕΑΠΑΣΑ με το ΕΤΕΑ.

πηγή: ekapolice.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :