Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Πίνακες ενισχυτικής των ΔΑ Ορεστιαδας & Αλεξ/λης απο 14/10/2016

 Αναδημοσιεύουμε από το posyfy.gr τη νέα διαταγή ανανέωσης των αποσπασμένων με δαπάνες δημοσίου για τον Έβρο συνολικά 109 αστυνομικών αρχομένης απο 14 Οκτωβρίου 2016.
Η επιλογή του προσωπικού σύμφωνα με τα διατασσόμενα να πραγματοποιηθεί αρχικώς απο προσωπικό που επιθυμεί να μετακινηθεί προερχόμενο απο συνοριακούς φύλακες.

πηγή: posyfy.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :