Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Αιτήσεις Άρσης Παρακράτησης για Οικονομική Ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων

 Γνωστοποιούμε στα Μέλη μας (αφορά όλους του συνταξιούχους) ότι: Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ανακοίνωσε στο Διαδίκτυο την 6η Σεπ 2016, ότι «με το άρθρο 102 του Νόμου 4387/2016 (ΦΕΚ Α 85 2016), από 1-7-2016, θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ επί όλων των συντάξεων πολιτικών, στρατιωτικών και πολεμικών που χορηγεί το Δημόσιο, η οποία αποδίδεται στο Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του Νόμου 4144/2013 για την οικονομική ενίσχυση των Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων. Όσοι δεν επιθυμούν να γίνεται αυτή η παρακράτηση εις βάρος της σύνταξής τους, πρέπει να υποβάλλουν ανάλογη αίτηση προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων».
Τονίζουμε ότι πρόκειται για μικρή μεν, εφ’ όρου ζωής όμως, μη υποχρεωτική παρακράτηση μέρους της σύνταξής μας, προκειμένου να συγκεντρωθούν εν τέλει υπέρογκα ποσά υπέρ των συνδικαλιστών συνταξιούχων άλλων κλάδων που δεν έχουν σχέση με τους Στρατιωτικούς και την ΕΑΑΣ.
Το Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος, ήλθε σε συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου για το Νομό Ημαθίας και επιβεβαίωσε τη δυνατότητα συγκεντρωτικής υποβολής των αιτήσεωνόσων Μελών επιθυμούν. Έντυπα αιτήσεων και σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα γραφεία ή στην ιστοσελίδα μας. Το Παράρτημα θα καταθέτει τις μέχρι τότε συγκεντρωμένες αιτήσεις, μια φορά το μήνα, την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου μηνός. 
Για το Τοπικό Συμβούλιο:
Αντγος εα Κων. Κωνσταντάρας, Πρόεδρος

Ανχης εα Ιωάν. Πανταζής, Γραμματέας

πηγή:  apostolospapaparisis.blogspot.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :