Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Ποια στελέχη ΕΔ-ΣΑ θα παίρνουν φτηνά Ι.Χ.! (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΦΕΚ)

 
Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης για τα αυτοκίνητα που παραλαμβάνουν τα στελέχη και οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι οποίοι κρίθηκαν ή κρίνονται ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία, συνεπεία τραύματος ή νοσήματος εν υπηρεσία, έχουν τεθεί σε κατάσταση Πολεμικής Διαθεσιμότητας ή Μόνιμης Διαθεσιμότητας και δεν λαμβάνουν σύνταξη.

Η απαλλαγή αυτή ισχύει από τις 27 Ιουλίου 2016, καθώς δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4407/2016. Αυτά διευκρινίζονται με εγκύκλιο της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που απεστάλη πρόσφατα σε όλα τα τελωνεία της χώρας. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων της ΓΓΔΕ, «η συγκεκριμένη απαλλαγή παρέχεται και στους ανάπηρους αξιωματικούς και τους οπλίτες των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, στους αξιωματικούς και τους άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και σε υπαλλήλους της Τελωνειακής Υπηρεσίας, εντεταλμένους στη δίωξη του λαθρεμπορίου, οι οποίοι κρίθηκαν ή κρίνονται ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία, συνεπεία τραύματος ή νοσήματος εν υπηρεσία και ένεκα αυτής και λαμβάνουν σύνταξη για τον λόγο αυτό».

(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 22/09/2016)

ολόκληρη η εγκύκλιος πατώντας  εδώ

πηγή : http://staratalogia.blogspot.gr/

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :