Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Είναι επιτρεπτή η χορήγηση αντιγράφων από φάκελο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται κατά τον υπαλληλικό κώδικα ;

 
Τι προβλέπει η σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Με την υπ’ αριθμ. 216/2016 Γνωμοδότηση του Τμήματος Α2 (Διακοπών), το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με το επιτρεπτό χορήγησης αντιγράφων εκ του φακέλου προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται κατά τον Υπαλληλικό Κώδικα.
Συγκεκριμένα, το ερώτημα που τέθηκε στο ΝΣΚ, αφορά στο εάν είναι δυνατή, σε περίπτωση προκαταρκτικής εξέτασης που διεξήχθη από υπάλληλο, κατ’ εντολή του διατάξαντος αυτή πειθαρχικώς προϊσταμένου, η χορήγηση αντιγράφων εκ του φακέλου, μετά την έκδοση της πορισματικής έκθεσης του διενεργήσαντος υπαλλήλου.
Ερμηνεύοντας τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007), το Α2 Τμήμα διατύπωσε την άποψη ότι η έκθεση του υπαλλήλου που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατ’ εντολή του πειθαρχικώς προϊστάμενου, συνιστά εισήγηση προς αυτόν, η οποία δεν περατώνει τη διοικητική διαδικασία, και για το λόγο αυτό δεν είναι επιτρεπτή, στο στάδιο αυτό, η χορήγηση αντιγράφων εκ του φακέλου.
Ολόκληρη τη γνωμοδότηση 216/2016 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μπορείτε να δείτε εδώ (link is external).

πηγή: lawpost.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :