Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος

 Στο πλαίσιο της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου ,παρέχεται από την πολιτεία με τον Ν 3226/2004  δωρεάν νομική εκπροσώπηση σε ποινικές και πολιτικές υποθέσεις  με την προϋπόθεση να τηρούνται οικονομικά και νομικά κριτήρια τα οποία περιγράφονται εδώ

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :