Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Νέος μηχανισμός κατά της ατιμωρησίας των ενστόλων

 ΣΕ ΡΟΛΟ "ΑΔΙΑΦΘΟΡΟΥ" Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Eνα δεύτερο «μάτι» βάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης δίπλα στα πειθαρχικά όργανα που καλούνται να ερευνήσουν καταγγελίες βασανιστηρίων ή βίας από μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας -αστυνομικούς, λιμενικούς, αλλά και σωφρονιστικούς υπαλλήλους- με σχέδιο νόμου που αναμένεται να φέρει τις επόμενες εβδομάδες στη Βουλή.
Πρόκειται για τον μηχανισμό διερεύνησης περιστατικών αυθαιρεσίας και θα στελεχώνεται από τα μέλη του Συνηγόρου του Πολίτη, με σκοπό την καταγραφή, τη διερεύνηση και την προώθηση στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του υλικού που θα συλλέγεται, ώστε να μην υπάρχουν υπόνοιες για ποινές «χάδι», αλλά και για να σταματήσουν οι συστάσεις διεθνών οργάνων που κάνουν λόγο για ατιμωρησία στη χώρα μας.
Με το σχέδιο νόμου μπαίνουν στο στόχαστρο του Συνηγόρου του Πολίτη πράξεις που σχετίζονται με προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και βασανιστήρια, προσβολές κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή της σωματικής ακεραιότητας, παράνομη χρήση όπλων ή πράξεις που διέπονται από ρατσιστικό κίνητρο λόγω φυλής, χρώματος, θρησκευτικής διαφορετικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή αναπηρίας. Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν θα αντικαταστήσει τα πειθαρχικά συμβούλια, αφού αυτά θα έχουν τον τελικό λόγο για την επιβολή της όποιας πειθαρχικής ποινής ή της απαλλαγής των εμπλεκομένων. Θα έχει όμως τη δυνατότητα να προχωρά και εκείνος σε έρευνα και να καταθέτει το πόρισμά του, το οποίο θα ανατρέπεται μόνο με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία του πειθαρχικού οργάνου.
Οι καταγγελίες πρέπει να είναι επώνυμες και γραπτές και να υποβάλλονται στον Συνήγορο του Πολίτη, αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξούσιου. Ωστόσο, το όνομα και τα στοιχεία του καταγγέλλοντος μπορεί να μην ανακοινώνονται εάν το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος.
Η λειτουργία
 
Εάν όμως η έρευνα δεν μπορεί να διεξαχθεί χωρίς τα στοιχεία του, τότε ο καταγγέλλων θα ενημερώνεται ότι η υπόθεση θα μπαίνει στο αρχείο, εφόσον δεν συναινέσει τελικά στην «αποκάλυψη» των στοιχείων του. Ο μηχανισμός ωστόσο θα έχει τη δυνατότητα να επιλαμβάνεται περιστατικών και χωρίς επώνυμη καταγγελία, όταν αυτά προέρχονται από δημοσιεύματα ή εκπομπές στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Το νομοσχέδιο έχει τεράστια συμβολική σημασία γιατί εκπέμπει ένα μήνυμα διαφάνειας και λογοδοσίας, το οποίο πάνω απ' όλα είναι προς το συμφέρον των ίδιων των μελών των Σωμάτων Ασφαλείας"
Κωστής Παπαϊωάννου, Γ.Γ. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 
Οταν φθάνει στα χέρια του μία καταγγελία, οφείλει μέσα σε 10 ημέρες να αποφασίσει εάν θα την διερευνήσει ο ίδιος και σε καταφατική περίπτωση, θα πρέπει να έχει παραδώσει το πόρισμά του μέσα σε διάστημα 3 μηνών.
Στην περίπτωση που αναλάβει «δράση», τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα αναστέλλουν την έκδοση της απόφασής τους έως ότου ο μηχανισμός συντάξει και γνωστοποιήσει το δικό του πόρισμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν παράλληλα τα ίδια να τρέχουν τη διαδικασία, αλλά θα πρέπει να παγώσουν την έκδοση πορίσματος.
Την ίδια ώρα ο ελεγχόμενος έχει το δικαίωμα, εάν θέλει, να εμφανιστεί και να δώσει τις εξηγήσεις του και ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη. Το κρίσιμο στοιχείο του νομοσχεδιου είναι ότι οι όποιες αποκλίσεις υπάρχουν από την πλευρά των πειθαρχικών οργάνων σε σχέση με την «ετυμηγορία» του Συνηγόρου, θα πρέπει να αιτιολογούνται ειδικά και εμπεριστατωμένα. Σε διαφορετική περίπτωση, θα υπάρχει αναπομπή του θέματος. Τα πειθαρχικά όργανα των Σωμάτων Ασφαλείας υποχρεούνται να εξετάζουν κατά προτεραιότητα κάθε πειθαρχική υπόθεση που τους προωθείται από τον Συνήγορο του Πολίτη, να τον ενημερώνουν για τα αποτελέσματα των ερευνών τους και να του διαβιβάζουν στοιχεία από τον σχετικό φάκελο.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επιλαμβάνεται επίσης υποθέσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε βάρος της Ελλάδας για παράβαση των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με την οποία διαπιστώνονται ελλείψεις της πειθαρχικής διαδικασίας ή νέα στοιχεία που δεν αξιολογήθηκαν στην πειθαρχική έρευνα ή την εκδίκαση της υπόθεσης.
Στις περιπτώσεις αυτές, οι Διευθύνσεις Προσωπικού των αρμόδιων υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και των υπαλλήλων των καταστημάτων κράτησης διαβιβάζουν την ως άνω απόφαση και τον σχετικό πειθαρχικό φάκελο στον Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος επανεξετάζει την υπόθεση λαμβάνοντας υπόψη του ιδίως όσα έκανε δεκτά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και αποφασίζει επί της εκ νέου διερεύνησης της υπόθεσης.
Σαφης διαχωρισμός
Προς αποφυγήν... παρεξηγήσεων και αντιδράσεων κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του Συνηγόρου του Πολίτη και των πειθαρχικών οργάνων, στο σχέδιο νόμου γίνεται σαφές ότι η λειτουργία του νέου μηχανισμού δεν υποκαθιστά τις υφιστάμενες δομές υποβολής και εξέτασης καταγγελιών αυθαιρεσίας σε άλλα όργανα ή Αρχές.
Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κωστή Παπαϊωάννου, «το σχέδιο νόμου είναι αποτέλεσμα πολυετών προσπαθειών από φορείς προστασίας των δικαιωμάτων. Η σύστασή του έχει τεράστια συμβολική σημασία γιατί εκπέμπει ένα μήνυμα διαφάνειας και λογοδοσίας, το οποίο πάνω απ' όλα είναι προς το συμφέρον των ίδιων των μελών των Σωμάτων Ασφαλείας και όσων εργάζονται στις φυλακές. Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι το κύρος αυτών των Σωμάτων συνδέεται άμεσα με την προστασία των πολιτών».
ΣΟΦΙΑ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ
sfasoulaki@yahoo.gr
 Στοιχεία από το Δημόσιο
Ο νέος μηχανισμός θα έχει τη δυνατότητα να ζητεί στοιχεία από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή υπηρεσία του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίες υποχρεούνται να τα διαβιβάζουν, εκτός αν χαρακτηρίζονται ως απόρρητα, επειδή αφορούν την εθνική άμυνα, την κρατική ασφάλεια και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας.

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :