Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

“Κόφτη” στο ρουσφέτι και το “φακελάκι”, για Χειρουργείο, βάζει το ν/σ του Υπ Υγείας

 

“Κόφτη” στο ρουσφέτι και το “φακελάκι”, για Χειρουργείο, βάζει το ν/σ του Υπ Υγείας

( Ρεπορτάζ της Μαρίας Καλυβιώτου για την Αυγή )
Νέο σύστημα για την εισαγωγή των ασθενών που πρέπει να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση καθιερώνει το υπουργείο Υγείας, με στόχο να καταπολεμηθεί η αδιαφάνεια, το «φακελάκι», η ανισότητακαι να μειωθεί ο χρόνος αναμονής στις επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε, αρχής γενομένης από χθες, το σχέδιο της υπουργικής απόφασης (Υ.Α.) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας λίστας χειρουργείου.
Σύμφωνα με το σχέδιο της Υ.Α., σε κάθε νοσοκομείο ορίζεται ως υπεύθυνος για την έγκριση της λίστας χειρουργείου και την τήρηση της διαδικασίας διαμόρφωσής της ο αναπληρωτής διοικητής, ή, όπου δεν υπάρχει, άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.
Με ποια κριτήρια συντάσσεται η λίστα
Για τη σύνταξη της Λίστας Χειρουργείου ορίζεται από το Δ.Σ. ως υπεύθυνος/η, υπάλληλος του νοσοκομείου, είτε από το Τμήμα/Γραφείο Κίνησης ασθενών είτε από το Γραφείο Προστασίας των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών Υγείας.
Κάθε χειρουργός, μετά την κλινική εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς και με βάση την αξιολόγηση της σοβαρότητας της νόσου, συντάσσει γραπτό ενημερωτικό σημείωμα, στο οποίο προσδιορίζει τον βαθμό προτεραιότητας της περίπτωσης και τη δυνατότητα χρόνου αναμονής, εντός του οποίου πρέπει να διενεργηθεί η επέμβαση, καθώς και την εκτίμηση για τη διάρκεια της επέμβασης.
Τι συμβαίνει σε περίπτωση επιπλοκών και των επειγόντων
Σε περίπτωση που το περιστατικό, κατά το χρονικό διάστημα αναμονής της χειρουργικής επέμβασης, παρουσιάσει επιπλοκές και κρίνεται σοβαρότερο από άλλο περιστατικό της ίδιας κατηγορίας ώστε ενδεχομένως να απαιτηθεί μετακίνηση στη λίστα, ο/η υπεύθυνος/η ιατρός αναφέρεται σχετικά με γραπτό ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο συντάσσεται υποχρεωτικά την ίδια μέρα που πραγματοποιείται η κλινική εκτίμηση.
Τα επείγοντα περιστατικά δεν εντάσσονται στη διαδικασία της λίστας. Προκειμένου να χαρακτηριστεί κάποιο περιστατικό ως επείγον, θα πρέπει να έχει εκτιμηθεί στο ΤΕΠ από γιατρό που εφημερεύει. Η χρονική στιγμή της επέμβασης αποφασίζεται από την επιτροπή χειρουργείου.
Σε κάθε περίπτωση, την αποκλειστική ευθύνη της τήρησης της Λίστας φέρει η Επιτροπή Χειρουργείου.
Κοινωνικός έλεγχος και προστασία της διαφάνειας
Στην Υ.Α. κατοχυρώνεται μια σειρά από προβλέψεις, που προστατεύουν τη διαφάνεια στις διαδικασίες κατάρτισης της Λίστας και δίνουν τη δυνατότητα άσκησης κοινωνικού ελέγχου στη διαμόρφωσή της.
Ειδικότερα, η Λίστα Χειρουργείου καταρτίζεται χωριστά για κάθε τμήμα του νοσοκομείου, εγκρίνεται από τον αναπληρωτή διοικητή και αναρτάται στον ιστότοπο του νοσοκομείου και της ΔΥΠΕ την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε εβδομάδας. Συγκεκριμένα και για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στη λίστα καταχωρούνται στοιχεία όπως τα 5 τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ του ασθενούς, ο αριθμός μητρώου του ασθενούς (εφόσον υπάρχει) και το είδος του χειρουργείου.
Στην περίπτωση που οι ασθενείς θεωρούν ότι παραβιάζεται η σειρά προτεραιότητας, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων του σχετικού νοσοκομείου.
Σημειώνεται ότι η μη τήρηση του κανονισμού χειρουργείου και της διαδικασίας διαμόρφωσης της Λίστας αποτελούν πειθαρχικά παραπτώματα.


Εφαρμογή μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της απόφασης
Η Αριστοτέλους επισημαίνει ότι «η Λίστα Χειρουργείου, ως νέο μέτρο παρέμβασης, θα αξιολογείται συστηματικά και θα υπόκειται στις ανάλογες βελτιώσεις με υπουργική απόφαση ή εγκύκλιο». Επίσης, υπογραμμίζει ότι «οι διοικήσεις των νοσοκομείων οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των αναφερομένων, μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της απόφασης αυτής».

πηγή : thefaq.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :