Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο (Βρυξέλλες) των προέδρων της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και της ΕΝ.ΑΞΙ.Α.

 


1 394 600

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας κ. ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης και ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής κ. ΒΡΑΝΤΖΑΣ Βασίλειος επισκέφτηκαν στις 27/6/2016, κατόπιν προσωπικής πρόσκλησης της Ευρωβουλευτού Κυρίας ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ Ελίζας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, όπου ξεναγήθηκαν και ενημερώθηκαν από την Κα. ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της καθώς επίσης και για το σημαντικό έργο που επιτελείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
ς προς τον τομέα των αρμοδιοτήτων της συζητήθηκαν, κυρίως, το μείζον θέμα του μεταναστευτικού- προσφυγικού ζητήματος, όπου και της ετέθη το ζήτημα της χρηματοδότησης της Ελληνικής Αστυνομίας από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, σε συνδυασμό με την υπεραπασχόληση του προσωπικού, που προέκυψε με την αύξηση των μεταναστευτικών- προσφυγικών ροών.
Η κ. ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ συμμερίστηκε τις ανησυχίες των Προέδρων και δήλωσε ότι θα υποβάλλει σχετικό ερώτημα στο ευρωκοινοβούλιο, προωθώντας την επίλυση του θέματος σε όλα τα αρμόδια όργανά του.
Οι πρόεδροι της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και της ΕΝ.ΑΞΙ.Α., ευχαρίστησαν ιδιαίτερα την κα. ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ για την τιμητική της πρόσκληση και τόνισαν ότι ο συνδικαλιστικός βραχίονας των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας είναι αταλάντευτα προσανατολισμένος στις Αξίες της Ενωμένης Ευρώπης, όπως αυτές εκφράστηκαν από τους οραματιστές και θεμελιωτές αυτής Konrad Adenauer, Jean Monnet, Robert Schuman κ.α. για μία Ευρώπη της ειρήνης, της συνεργασίας των λαών, και της κοινωνικής και οικονομικής προόδου με επίκεντρο τον άνθρωπο και την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του.
Παρατίθεται η απάντηση της Ε.Ε. στη σχετική ερώτηση της κ. Βοζεμπερκ.
Καμία δαπάνη προς πληρωμή δεν έχει υποβάλλει η Ελληνική Κυβέρνηση στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΑΕ), με αποτέλεσμα τα 70 εκατ. ευρώ που έχουν καταβληθεί στη χώρα μας, ως προχρηματοδότηση, να παραμένουν εντελώς αναξιοποίητα. Αυτή την απάντηση έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Επίτροπος Μετανάστευσης, Δημήτρης Αβραμόπουλος) σε σχετική ερώτηση της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, κυρίας Ελίζας Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, για την άμεση διαθεσιμότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων προς την Ελλάδα και τις αυξημένες ανάγκες της χώρας μας.
Μάλιστα, στην απάντησή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η κατανομή κονδυλίων υπέρ της χώρας μας αναμένεται να αυξηθεί το 2018 κατά την ενδιάμεση επανεξέταση του ΤΑΜΕ και του ΤΕΑ. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η Ελλάδα είναι ο πρώτος αποδέκτης κονδυλίων από τα εν λόγω ταμεία, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της χρηματοδότησης, τόσο στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων -όπου υπεύθυνες για τη διαχείρισή των κονδυλίων είναι οι ελληνικές αρχές- όσο και υπό τη μορφή βοήθειας έκτακτης ανάγκης, όπου υπεύθυνη για τη διαχείριση των χρημάτων είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
«Τα κονδύλια για την Ελλάδα στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) είναι περίπου 509 εκατ. EUR για την περίοδο 2014-2020. Συνολικό ποσό 70 εκατ. EUR έχει καταβληθεί ως προχρηματοδότηση, και συγκεκριμένα 33 εκατ. το Σεπτέμβριο του 2015 και 36 εκατ. EUR το Φεβρουάριο του 2016. Περαιτέρω πληρωμές διενεργούνται βάσει των δαπανών που υποβλήθηκαν από την Ελλάδα μέσω των ετήσιων εκθέσεών της. Στην έκθεσή της που υποβλήθηκε το Φεβρουάριο του 2016 η Ελλάδα υπέβαλε μηδενική εκκαθάριση λογαριασμών (καμία δαπάνη προς πληρωμή).
Στην ενδιάμεση επανεξέταση του ΤΑΜΕ και του ΤΕΑ το 2018, η εθνική κατανομή κονδυλίων υπέρ της Ελλάδας αναμένεται να αυξηθεί.
Εξάλλου, από την έναρξη της μεταναστευτικής κρίσης, έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα περίπου 181 εκατ. EUR βοήθειας έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ/ΤΕΑ, είτε απευθείας σε ελληνικές αρχές είτε μέσω οργανισμών της ΕΕ (EASO) και διεθνών οργανισμών, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Θα εξακολουθήσει να παρέχεται επείγουσα βοήθεια στην Ελλάδα, κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο και δικαιολογημένο.
Εάν ληφθεί υπόψη το σύνολο της χρηματοδότησης στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων και υπό μορφή βοήθειας έκτακτης ανάγκης, η Ελλάδα είναι ο πρώτος αποδέκτης κονδυλίων των ΤΑΜΕ και ΤΕΑ από κοινού».

πηγή : poaxia.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :