Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για δάνεια δημοσίων υπαλλήλων 3,5 δισ.

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗΕπιμήκυνση της διάρκειας του δανείου έως 20 χρόνια, μείωση επιτοκίου έως και 2,25 μονάδες και πάγωμα του 30% του δανείου προβλέπει το πλαίσιο για ρυθμίσεις στεγαστικών και επισκευαστικών δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), το οποίο εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση.

Στο ευνοϊκό πλαίσιο των ρυθμίσεων, που αφορά οφειλές 3,5 δισ. ευρώ, μπορούν να ενταχθούν 140.000 δικαιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν λάβει στεγαστικό ή επισκευαστικό δάνειο από το Ταμείο, ενώ, εκτός από τη δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης για όσους αδυνατούν να ανταποκριθούν στη δόση του δανείου τους, το πακέτο προβλέπει και την επιβράβευση όσων μπορούν, με βάση τα εισοδηματικά τους κριτήρια, να ανταποκριθούν στη μηνιαία δόση του δανείου τους, με μείωση του επιτοκίου μεσοσταθμικά κατά μία μονάδα, από το σημερινό επίπεδο του 4,5% που είναι το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων του ΤΠΔ. Αναλυτικά, το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων, που αναμένεται να εξειδικευθεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου, θέτει ως βασικό κριτήριο την εξασφάλιση βιώσιμης λύσης με βάση το διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη. Για τον υπολογισμό του θα λαμβάνεται υπ’ όψιν το οικογενειακό εισόδημα, αφού αφαιρεθούν οι φορολογικές υποχρεώσεις, όπως αυτές προκύπτουν βάσει του φόρου εισοδήματος που αναλογεί, αλλά και η υποχρέωση για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ μέχρι ενός ορίου, που πιθανότατα θα είναι τα 1.000 ευρώ. Πέραν των φορολογικών υποχρεώσεων θα αφαιρούνται και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον δανειολήπτη, προκειμένου εν συνεχεία να προκύψει το διαθέσιμο εισόδημα. Για τον υπολογισμό του τελικού διαθέσιμου εισοδήματος που απομένει για την αποπληρωμή των μηνιαίων δανειακών υποχρεώσεων θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και οι βασικές οικογενειακές δαπάνες, όπως ο αριθμός των προστατευόμενων μελών. Με βάση το τελικό διαθέσιμο εισόδημα θα καθορίζεται η μηνιαία δόση που μπορεί να δίνει κάποιος. Προκειμένου να μειωθεί η δόση σε επίπεδα συμβατά με το διαθέσιμο εισόδημα, θα εφαρμόζονται οι εξής λύσεις:

α) Επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου έως 20 χρόνια, επεκτείνοντας τη συνολική διάρκεια αποπληρωμής έως και τα 45 χρόνια (σημειώνεται ότι η σημερινή μέση διάρκεια των δανείων του ΤΠΔ είναι τα 25 χρόνια)

β) Μείωση επιτοκίου έως 2,25 μονάδες, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό ακόμη και στο μισό το κόστος εξυπηρέτησης του δανείου, που σήμερα είναι μεσοσταθμικά στο 4,5%. Μετά τη μείωση το επιτόκιο θα παραμένει σταθερό.

γ)  Διαχωρισμός του δανείου ώστε να αποπληρώνεται με το μειωμένο επιτόκιο μέρος του κεφαλαίου και το υπόλοιπο να παραμένει παγωμένο για διάστημα 10 ετών. Το μέρος του δανείου που θα παγώνει μπορεί να είναι το 30% ή και μεγαλύτερο, ανάλογα με τη δυνατότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη, και δεν θα εκτοκίζεται, δηλαδή δεν θα βαρύνεται από τόκους.

Με το νέο πλαίσιο ρύθμισης εκτιμάται ότι το 48% των δανειοληπτών θα τύχει μεσοσταθμικής μείωσης επιτοκίου κατά 2,25 μονάδες, στο 30% αυτών θα ισχύσει και πάγωμα αποπληρωμής μέρους του κεφαλαίου, ενώ στο υπόλοιπο 52% των δανειοληπτών, και με την προϋπόθεση ότι είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, προβλέπεται επιστροφή τόκων 1 μονάδας.

Το ΚΥΣΟΙΠ ενέκρινε και τη βελτίωση του προγράμματος αναχρηματοδότησης των ΟΤΑ, σύμφωνα με τον νόμο 4316/2014, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτό και όσοι δήμοι δεν πληρούσαν τα σχετικά κριτήρια. Οι εν λόγω δήμοι, μέσω της επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής των δανείων τους και σε συνδυασμό με τη μείωση του επιτοκίου, θα αποκτήσουν επιπλέον ρευστότητα, η οποία θα τους δώσει τη δυνατότητα είτε αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους είτε ενίσχυσης των λειτουργιών τους. Εκτιμάται ότι η πλήρης εφαρμογή του προγράμματος θα οδηγήσει σε μείωση των τοκοχρεολυσίων των ΟΤΑ όλης της χώρας και σε ενίσχυση της ρευστότητάς τους κατά 50 εκατ. ευρώ ετησίως.


πηγή:  www.kathimerini.gr/

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :