Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Αποτελέσματα εργασιών συνεδρίασης της ΠΟΑΞΙΑ.Στο Ηράκλειο 14-15 Οκτωβρίου το 27ο ετήσιο συνέδριό της .

 Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :