Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Αλλαγές στα δικαστικά παράβολα - Μειώθηκε το παράβολο της μήνυσης από τα 100 ευρώ

 

Αποτέλεσμα εικόνας για παραβολο

Στην αναπροσαρμογή των τελών και των παραβολών προχωρά το υπουργείο Δικαιοσύνης με σχέδιο νόμου το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Το επίμαχο σχέδιο νόμου επιδιώκει τη μεταρρύθμιση του υφιστάμενου καθεστώτος,με γνώμονα τον εξορθολογισμό του υπάρχοντος συστήματος με επιλεκτικές αυξήσεις αλλά και μειώσεις σχετικών ποσών.Στόχος είναι σύμφωνα με το υπουργείο η ελάφρυνση παραβόλων και τελών που τυγχάνουν μεγάλης χρήσης στην καθημερινότητα. Για παράδειγμα το παράβολη της έγκλησης μήνυσης μειώνεται από τα 100 στα 50 ευρώ!Επίσης, οι μειώσεις αφορούν υποθέσεις που δεν έχουν κριθει σε δεύτερο βαθμό ή στο ακυρωτικό δικαστήριο ή δεν έχουν διέλθει από την κρίση πολυμελούς δικαστηρίου.Παράλληλα, πιδιώκεται η λήψη μέτρων για την αύξηση της διαφάνειας στα σχετικά ζητήματα μέσω της κωδικοποίησης των συναφών διατάξεων και της ανάθεσης της παρακολούθησης των σχετικών νομοθετικών εξελίξεων σε ειδική για αυτό ομάδα. Επίσης, οργανώνεται ο τρόπος δημοσιοποίησης αυτών που θα συμπληρωθεί με την ανάπτυξη τρόπου υπολογισμού των τελών φιλικού στο χρήστη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Ειδικότερα, με το Σχέδιο Νόμου προτείνονται τα εξής:
- Κατάργηση του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές.
- Μείωση κατά 50% του δικαστικού ενσήμου στις καταψηφιστικές αγωγές που αφορούν εργατικές διαφορές, στις περιπτώσεις που αυτό επιβαλλόταν έως σήμερα.
- Θέσπιση παραβόλου χαμηλού ύψους σχετικά με την προβολή αιτήματος αναβολής, πλην των περιπτώσεων αποχής δικηγόρων.
- Μείωση του ύψους των παραβόλων για την άσκηση έφεσης κατά αποφάσεων ειρηνοδικείων, μονομελών πρωτοδικείων και πολυμελών πρωτοδικείων.
- Αύξηση των παραβόλων αναίρεσης έναντι αποφάσεων πολυμελούς πρωτοδικείου και εφετείου, καθώς και των παραβόλων αναψηλάφησης έναντι αποφάσεων εφετείου και Αρείου Πάγου.
- Μείωση από το 50% στο 20% του ποσού που προκαταβάλλεται μέχρι την αρχική δικάσιμο έφεσης στις χρηματικού αντικειμένου φορολογικές και τελωνειακές διαφορές.
- Μείωση από τα 100 στα 50 ευρώ του παραβόλου της έγκλησης.
- Μικρές αυξήσεις στα χαρτόσημα που επικολλούνται σε παραστάσεις, ένδικα βοηθήματα ή μέσα και άλλες αιτήσεις ενώπιον δικαστικών αρχών.

πηγή : newsit.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :