Σάββατο 23 Απριλίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Ανακοίνωση της ΠΟΑΞΙΑ για το ζήτημα βαθμολιγκής προαγωγής των Ανθυπαστυνόμων , καθώς και η από 5/10/2015 επιστολή της ΠΟΑΞΙΑ στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & Αρμόδιο για τα θέματα Προστασίας του Πολίτη, για το ίδιο θέμα

 


Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :