Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Εισήγηση προέδρου Ε.Α.Α.Μ.Θ. στην 19η ετήσια γενική συνέλευση της ΠΟΑΞΙΑ

 
Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :