Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Χαιρετισμός προέδρου Ε.Α.Α.Μ.Θ. στην Ένωση Υπαλλήλων Συνοριακής Φύλαξης Δράμας

 


Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :