Τρίτη 12 Απριλίου 2011

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Εισήγηση Προέδρου Ε.Α.Α.Μ.Θ. στην ετήσια γενική συνέλευση Ένωσης Αξιωματικών Στερεάς Ελλάδος

 

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :