Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2009

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Εισήγηση Γενικού Γραμματέα Ε.Α.Α.Μ.Θ. στην 18η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΠΟΑΞΙΑ

 

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :