Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2008

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Ε.Α.Α.Μ.Θ. Πεπραγμένα έτους 2008

 

                                                    Αποτέλεσμα εικόνας για απολογισμος        

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :