Σάββατο 28 Μαΐου 2005

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Ε.Α.Α.Μ.Θ. Πεπραγμένα Δ.Σ. 2004-2005

 

                                           Αποτέλεσμα εικόνας για απολογισμος
Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :