Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση

By  

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αξιωματικών ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης εκφράζει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος συνάδελφου μας Αρχκα Κ.Δ.του ΑT ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ, που έχασε την ζωή του λόγω της ίωσης covid-19 , όντας ο πρώτος αστυνομικός (και ευχόμαστε ο τελευταίος ) που χάνει την μάχη αυτή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Χορήγηση προστατευτικών μασκών στα μέλη μας

By  

 
Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΜ-Θ, ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΟΜΌΦΩΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΎΝ ΣΕ ΟΛΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΔΥΟ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΠΛΕΝΟΜΕΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID 19, ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ. 


Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ, ΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ. 


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΝΑ ΑΠΕΥΘΎΝΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΕΓΜΈΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΠΟΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ


ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ, ΓΑΝΤΙΩΝ, ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΏΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΊΠΛΑ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Ευχές Ένωσης Αξιωματικών Α.Μ.Θ. στον Υπαρχηγό του Σώματος

By  


 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Νέα εθελοντική δράση "Μένουμε στο πλευρό σου 2" από την ΕΑΠΠΠΝΑΕ (video)

By  

 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Το 63ο τεύχος της "ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ" σε ηλεκτρονική μορφή

By  
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2020

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Με Π.Δ. ρυθμίζονται χρόνια αιτήματα των Ομοσπονδιών μας

By  


 Ολοκληρώθηκε η προεργασία και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 219 από 13/11/2020) το Προεδρικό Διάταγμα 93 του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού και οργάνωσης υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», στο οποίο εμπεριέχονται διατάξεις που ικανοποιούν αιτήματα του συνδικαλιστικού μας κινήματος, ενώ αναμένουμε την περαιτέρω τροποποίηση των διατάξεων που διέπουν τη βαθμολογική εξέλιξη του Αστυνομικού προσωπικού (Βαθμολόγιο).

Ειδικότερα, με το άρθρο 1 τροποποιείται το π.δ. 24/ 1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» έτσι ώστε να προάγονται ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων στο βαθμό του Αστυνόμου Α’ οι Αξιωματικοί του ν.δ. 649/ 1970 (ΤΕΜΑ) εφόσον προαχθεί στον αντίστοιχο βαθμό και ο τελευταίος ομοιόβαθμος αξιωματικός που προέρχεται από τη Σχολή Αξιωματικών (ΣΑΕΑ).

Στην ίδια διάταξη περιλαμβάνεται ρύθμιση για την αναδρομική προαγωγή της κατηγορίας αυτής των Αξιωματικών η οποία είχε καθυστερήσει εδώ και δυο χρόνια.

Παράλληλα, τροποποιείται το άρθρο 49 του π.δ. 24/1997 ως εξής:

«Το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι Αξιωματικοί γενικών καθηκόντων Ελληνικής Αστυνομίας είναι κατά βαθμούς το εξής: Αντιστράτηγος - Αρχηγός 66ο έτος, Αντιστράτηγος 64ο έτος, Υποστράτηγος 63ο έτος, Ταξίαρχος 62ο έτος, Αστυνομικός Διευθυντής 60ο έτος, Αστυνομικός Υποδιευθυντής 58ο έτος, Αστυνόμος Α’ 57ο έτος, Αστυνόμος Β’ 55ο έτος και Υπαστυνόμος Β’ 55ο έτος».

Επίσης με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου 49 του π.δ. 24 /1997, παρέχεται η δυνατότητα στους Ταξιάρχους και Υποστράτηγος που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού τους εφόσον συμπληρώνουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα κατά το έτος διενέργειας των κρίσεων, να παραμένουν στο βαθμό και να κρίνονται στις τακτικές κρίσεις του επόμενου έτους.

Επίσης παραμένει σε ισχύ η διάταξη που προβλέπει ότι οι Αξιωματικοί με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή εφόσον το επιθυμούν δύνανται να παραμένουν με αίτησή τους ένα επιπλέον έτος, ήτοι μέχρι και το 61ο.

Τροποποιήσεις, όμως, επέρχονται και στο π. δ. 27/ 1986 «Άδειες προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας». Ειδικότερα στο άρθρο 10 προβλέπεται ότι «στο αστυνομικό προσωπικό χορηγείται άδεια με αποδοχές διάρκειας 5 ημερών, σε περίπτωση τέλεσης γάμου, αμέσως πριν ή αμέσως μετά την τέλεση αυτού, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως που υποβάλλεται πριν την τέλεση αυτού».

Σε ό,τι αφορά τις διευκολύνσεις γονέων αστυνομικών, προστίθενται επιπλέον κατηγορίες αδειών στους αστυνομικούς που υιοθετούν τέκνο, γίνονται ανάδοχοι γονείς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του νόμου 453 8/2018, ή αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας κατά το άρθρο 1464 του Αστικού Κώδικα. Σε αυτούς χορηγείται με τους ίδιους όρους η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 53 του νόμου 3528/2007, άδεια».

Οι εν λόγω ρυθμίσεις ικανοποιούν διαχρονικά αιτήματα των Ομοσπονδιών μας, πλην όμως οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η Πολιτική & Φυσική Ηγεσία με γνώμονα την λειτουργία των υπηρεσιών, πρέπει να δρομολογήσει άμεσα τις αλλαγές στο Βαθμολόγιό μας ώστε να αποκατασταθούν οι υφιστάμενες αδικίες ενός Βαθμολογίου που νομοθετήθηκε το 2008 με σκληρό πυρήνα τα 25 έτη του υπηρεσιακού βίου και είναι αδιανόητο να εξακολουθεί να ισχύει όταν πια ο υπηρεσιακός βίος αγγίζει τα 40 έτη υποχρεωτικής υπηρεσίας.

2017 10 poaxia poasy


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

(100) νέες μοτοσυκλέτες παρέλαβε η Ελληνική Αστυνομία

By  

 


Από αρχές του έτους έχουν παραληφθεί συνολικά (778) οχήματα

Παρελήφθησαν από την Ελληνική Αστυνομία (100) νέες δίκυκλες μοτοσυκλέτες, με προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο. Οι μοτοσυκλέτες κατανέμονται στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Σημειώνεται ότι από αρχές του έτους έχουν παραληφθεί συνολικά (778) οχήματα, στα οποία περιλαμβάνονται:

  • (17) που παραλήφθηκαν τον Οκτώβριο, τα οποία αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, και κατανεμήθηκαν σε Υπηρεσίες Τροχαίας της Δυτικής Ελλάδας. (σχετικό το από 21-10-2020 Δελτίο Τύπου )
  • (62) που παραλήφθηκαν τον Σεπτέμβριο, από τα οποία (56) αποκτήθηκαν στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω συγχρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, για την υλοποίηση της δράσης «Εξοπλισμός Αστυνομικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για Δράσεις Οδικής Ασφάλειας» και κατανεμήθηκαν σε Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, ενώ τα (6) αποκτήθηκαν με χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε στο πλαίσιο μεταφοράς πιστώσεων από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και κατανεμήθηκαν σε Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την προστασία των συνόρων και τον έλεγχο του μεταναστευτικού ζητήματος(σχετικό το από 18-09-2020 Δελτίο Τύπου )
  •  (195) οχήματα που παραλήφθηκαν τον Ιανουάριο, τα οποία αποκτήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ενεργητική Οδική Ασφάλεια» και μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και κατανεμήθηκαν σε Αττική, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Κρήτη και Ήπειρο. (σχετικό το από 31-01-2020 Δελτίο Τύπου ),
  • (35) οχήματα τον Μάρτιο τα οποία αποκτήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 «Ενεργητική Οδική Ασφάλεια» και κατανεμήθηκαν σε Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, Λακωνία και Μεσσηνία. (σχετικό το από 24-03-2020 Δελτίο Τύπου ),
  • (264) οχήματα τον Απρίλιο τα οποία αποκτήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 «Ενεργητική Οδική Ασφάλεια» και κατανεμήθηκαν σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Ήπειρο και Βόρειο Αιγαίο. (σχετικό το από 14-04-2020 Δελτίο Τύπου ),
  • (70) οχήματα τον Μάιο τα οποία αποκτήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 «Ενεργητική Οδική Ασφάλεια» και κατανεμήθηκαν σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Ήπειρο, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. (σχετικό το από 10-05-2020 Δελτίο Τύπου ), και
  • (35) οχήματα τον Ιούνιο τα οποία αποκτήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ενεργητική Οδική Ασφάλεια στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» και κατανεμήθηκαν σε Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική. (σχετικό το από 24-06-2020 Δελτίο Τύπου ).

Με την προσθήκη των οχημάτων αυτών ενισχύεται σημαντικά και αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των κατά τόπους αστυνομικών Υπηρεσιών και βελτιώνεται το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

 


πηγή astynomia.gr


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Non velat umbra diem - Tο σκοτάδι δε θα σκεπάσει την ημέρα -

By  

 Η ΠΟΑΞΙΑ, διαχρονικά υπήρξε υπέρμαχος της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και της διαφύλαξης του δημοκρατικού δικαιώματος όλων στην έκφραση των απόψεών τους.

Η προχθεσινή ενέργεια κάποιων θρασύδειλων φαστιστοειδών, οι οποίοι διαπόμπευσαν τον Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έρχεται ευθέως σε αντίθεση με αυτήν την ίδια την ουσία της δημοκρατίας και ειδικότερα με την πεμπτουσίας αυτής που είναι η ελευθερία της έκφρασης.

Ο Καθηγητής Δημήτριος Μπουραντώνης αποτελεί υπόδειγμα ακαδημαϊκού δασκάλου, πνευματικού ανθρώπου με πρωτοπόρα σκέψη και τολμηρό λόγο στα δημόσια πράγματα και στον εκσυγχρονισμό της πανεπιστημιακής λειτουργίας και εκπαίδευσης. Η εκλογή του ως Πρυτάνεως του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σηματοδότησε την απαρχή μιας νέας πορείας της εκπαίδευσης στην κατεύθυνση της αναβάθμισής της σε σχέση με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής.

Η αποτροπιαστική αυτή πράξη εις βάρος του μας ξυπνά μνήμες φασιστικών εποχών τις οποίες πιστεύαμε ότι δεν θα ξαναζούσαμε εν έτει 2020. Ο σκοταδισμός δεν έχει καμία θέση στην ελληνική κοινωνία και κυρίως στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Η «πινακίδα» τους, είναι θηλιά στο λαιμό όλων μας και οφείλουμε σύσσωμοι, ως κοινωνία, να αντιδράσουμε απέναντι σε εγκληματικές συμπεριφορές τέτοιου είδους και να μην επιτρέψουμε να δηλητηριάζουν και να διχάζουν μια κοινωνία που πάλεψε με αίμα και θυσίες προκειμένου να απαλλαγεί από αυτές.

Θεωρούμε αυτονόητο ότι το ταχύτερο δυνατόν οι δράστες αυτής της φασιστικής ενέργειας θα οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, προκειμένου να λογοδοτήσουν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Καλούμε τους συναδέλφους μας οι οποίοι έχουν επιφορτισθεί με την εξιχνίαση της υπόθεσης, να υπερβάλουν εαυτόν, γνωρίζοντας ότι η αποτελεσματικότητά τους συνιστά μείζονα ανακούφιση για ένα όνειδος διαρκείας που πρέπει να λάβει τέλος οριστικά και αμετάκλητα.

2014 poaxia no ypografes


πηγή poaxia.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Ανακοίνωση για την υλοποίηση πρότασης Ε.Α.Α.Μ.Θ για το Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.

By  

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Αίτημα για επαναλειτουργία του Τ.Ε.Μ.Α. στη σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, κατά την περίοδο 2020-2021

By  

 
Αρ. Πρωτ.: 55/2020                    Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου 2020


Προς:  Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο, κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη 

Κοιν. 1.Αστυνομική Ακαδημία

         2.Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος                                

          3.Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

         4.Π.Ο.ΑΣ.Υ.


Θέμα: «Επαναλειτουργία του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.), στην Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2020 -2021»


Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,


Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 1728/20/2343511 από 26-10-2020 διαταγή του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας/Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού, κρίθηκαν επιτυχόντες στις εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.), κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021, τριάντα ένας (31) συνολικά Ανθυπαστυνόμοι γενικών καθηκόντων. Δεκαέξι (16) εξ αυτών, ήτοι περισσότεροι από τους μισούς επιτυχόντες, προέρχονται από Υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδας.


Με την παρούσα επιστολή προτείνεται και παράλληλα υποβάλλεται ως αίτημα από τις Ενώσεις μας, η επαναλειτουργία του Τ.Ε.Μ.Α. για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021, στην Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος που εδρεύει στην πόλη της Βέροιας. Απώτερος σκοπός του εν λόγω αιτήματός μας είναι να αποφευχθούν προσωπικές και οικογενειακές δυσχέρειες στο σύνολο των δεκαέξι (16) προαναφερόμενων συναδέλφων, πέραν της ήδη υφιστάμενης ανάγκης απομάκρυνσής τους, από την πόλη όπου διαβιούν, για τέσσερεις μήνες (διάρκεια φοίτησης στο Τ.Ε.Μ.Α.).


Επιδίωξη των Ενώσεών μας είναι οι προτάσεις και τα αιτήματα μας να τίθενται στο πλαίσιο του εφικτού αλλά και να εναρμονίζονται με την κρατούσα κατάσταση. Με γνώμονα την ως άνω επιδίωξη σας θέτουμε υπόψιν τα παρακάτω:


Α) Οι δεκαέξι (16) Ανθυπαστυνόμοι, από το σύνολο των τριάντα ενός (31) επιτυχόντων, προερχόμενοι από υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδας, σε αντίθεση με τις εκπαιδευτικές σειρές των δύο τελευταίων ετών, αποτελούν ικανό αριθμό έτσι ώστε η εκπαίδευσή τους να λάβει χώρα αυτοτελώς στην Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος (Σ.Μ.Ε.Β.Ε.) στη Βέροια Ημαθίας.


Β) Κατόπιν σχετικής μας επικοινωνίας με την διοίκηση και το λοιπό προσωπικό της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος (Σ.Μ.Ε.Β.Ε.), ενημερωθήκαμε ότι υφίσταται -πέραν του δέοντος- η δυνατότητα υλοποίησης του διδακτικού προγράμματος της τετράμηνης εκπαίδευσης των δεκαέξι (16) Ανθυπαστυνόμων στο Τ.Ε.Μ.Α.


Γ) εντός των εγκαταστάσεων της Σχολής (Σ.Μ.Ε.Β.Ε.) δύναται να διαμένουν τουλάχιστον δεκατρείς (13) εκπαιδευόμενοι, τηρουμένων όλων των απαραίτητων μέτρων για την διαφύλαξη της ατομικής και δημόσιας υγείας που απαιτεί η πανδημία του Κορονοϊού.


Δ)  Με την εν λόγω πρόταση, επιπρόσθετα, επιτυγχάνεται η αυστηρότερη εφαρμογή των μέτρων κατά της εξάπλωσης του Κορονοϊού (Covid 19), καθώς η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί σε δύο ξεχωριστά τμήματα, στις Σχολές Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης σε Αττική και Βέροια αντίστοιχα.


Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εξεταστεί η πρότασή μας για επαναλειτουργία του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.), κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021, στην Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος (Σ.Μ.Ε.Β.Ε.) για τους δεκαέξι (16) επιτυχόντες Ανθυπαστυνόμους, προερχόμενους από υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδας.


Ολοκληρώνοντας, ευελπιστούμε στην ικανοποίηση του δίκαιου και ορθολογικού αιτήματός μας, στηριζόμενοι στην ανθρωποκεντρική στάση που και κατά το πρόσφατο παρελθόν, επανειλημμένα, έχετε επιδείξει.


 

Με εκτίμηση


Για τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων


H Ένωση Αξιωματικών Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος Ψαρογιάννης Ιωάννης

ΟΓεν. Γραμμ. Γιαρισκάνης Πέτρος

 


H Ένωση Αξιωματικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ο Πρόεδρος Δραγουδάκης Αναστάσιος

Ο Γεν. Γραμμ.  Παπαθεμελής Αγγελος

 


H Ένωση Αξιωματικών Ηπείρου

Ο Πρόεδρος Κολιοπάνος Θεόδωρος

Ο Γεν. Γραμμ. Κολιός Χριστόφορος

 


H Ένωση Αξιωματικών Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος Τρευλόπουλος Βασίλειος

Ο Γεν. Γραμμ. Αδαμίδης Γεώργιος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ