Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Επιβράβευση Συνεπών Δανειοληπτών

By  
Το πρόγραμμα της επιβράβευσης αφορά την επιστροφή μέρους των καταβληθέντων τόκων του εξαμήνου, η οποία αντιστοιχεί σε ετήσια μεσοσταθμική μείωση του επιτοκίου κατά 1% επί του αλήκτου κεφαλαίου και πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου.  Οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στην επιβράβευση καθορίστηκαν και εξειδικεύθηκαν με τον Κανονισμό περί επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών για τα ενυπόθηκα δάνεια, ο οποίος εγκρίθηκε και συμπληρώθηκε με τις 3598/8/22-12-2016 και 3619/9/27-7-2017,  3647/6/10-5-2018 και 3663/4/18-10-2018 αποφάσεις του Δ.Σ.
Στην επιβράβευση  εντάσσονται:
 1. Οι δανειολήπτες που εξυπηρετούν κανονικά τα δάνειά τους (δεν παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμη οφειλή).
 2. Οι δανειολήπτες με χρεωστικό υπόλοιπο έως 3 δόσεις, το οποίο δημιουργήθηκε πριν την επιβράβευση και χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Στις περιπτώσεις αυτές, το ποσό της επιβράβευσης συμψηφίζεται και εφόσον υπάρχει διαφορά το ποσό επιστρέφεται. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το δάνειο να εξυπηρετείται κανονικά για διάστημα έξι μηνών πριν από την ημερομηνία αναφοράς της επιβράβευσης και έξι μήνες μετά την ημερομηνία αυτή.
 3. Οι δανειολήπτες που έχουν διακανονίσει (και τηρούν πιστά τον διακανονισμό) ή έχουν υποβάλλει αίτηση διακανονισμού πριν από την επιβράβευση.
 4. Ο δανειολήπτης ο οποίος έχει προβεί σε ολοσχερή εξόφληση του δανείου του στο επόμενο της επιβράβευσης εξάμηνο.
 5. Οι δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση της επιμήκυνσης  και μόνο.
Στην επιβράβευση δεν εντάσσονται:
 1. Οι δανειολήπτες με τη ρύθμιση της μερικής καταβολής, των 3/10 ή της αναστολής εκτός εάν το χρεωστικό υπόλοιπο λόγω της ρύθμισης πληρώθηκε εντός του εξαμήνου για το οποίοι επιστρέφεται μέρος των τόκων (ήτοι 31/12/2016 για την α’ επιβράβευση, 30/6/2017 για τη β’ επιβράβευση κ.ο.κ)
 2. Οι δανειολήπτες με δικαστική απόφαση (ακόμα και αν αυτή είναι μεταγενέστερη της επιβράβευσης) καθώς και όλοι όσοι έχουν στραφεί με ένδικα μέσα κατά του Ταμείου.
 3. Οι δανειολήπτες οι οποίοι έλαβαν μείωση του επιτοκίου μετά από ένταξή τους στις νέες ρυθμίσεις.
 4. Τυχόν άλλες περιπτώσεις επίδικων υποθέσεων
Η επιστροφή των ποσών της επιβράβευσης στους δικαιούχους πραγματοποιείται μετά το  πέρας του εκάστοτε εξαμήνου στον ΙΒΑΝ του τραπεζικού τους λογαριασμού, ατομικού ή κοινού, ο οποίος τηρείται αποκλειστικά σε τραπεζικό ίδρυμα της χώρας. Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν τον έχει δηλώσει με παλαιότερη αίτησή του θα πρέπει είτε να τον υποβάλλει εγγράφως με σχετική αίτηση είτε ηλεκτρονικά με τους κωδικούς μέσω του συστήματος πιστοποίησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στη διαδικτυακή πύλη e-Services της ιστοσελίδας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων www.tpd.gr
πηγή tpd.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Συνάντηση Π.Ο.ΑΞΙ.Α. με τον Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

By  Με τον Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Νότη Μηταράκη συναντήθηκαν χθες 9-12-2019 o πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. Ιωάννης Κατσιαμάκας, ο Γενικός Γραμματέας αυτής  κ. Ανδρέας Γ. Βέλλιος και ο Ειδικός Γραμματέας αυτής επι οικονομικών θεμάτων κ. Κωνσταντίνος Πλατιάς, στα πλαίσια της ενημέρωσης των συναρμοδίων Υπουργείων για τα θέματα του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στον κ. Υφυπουργό αναπτύξαμε και δια ζώσης,  πέραν του εγγράφου υπομνήματος που επιδώσαμε, :
 1. το ζήτημα της επέκτασης της μάχιμης πενταετίας κατά δυο (2) έτη για όσους συμπληρώνουν 35 έτη πραγματικής συνολικής υπηρεσίας στο Σώμα.
 2. την ενεργοποίηση του Τμήματος Κανονισμού κ Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών κ Πολιτικών Συντάξεων το οποίο δημιουργήθηκε στον ΕΦΚΑ (δυνάμει του ΠΔ 8/2019) και η λειτουργία του οποίου δεν έχει αρχίσει ακόμη, με αποτέλεσμα να καθυστερεί πάνω από 4 χρόνια η έκδοση των οριστικών συντάξεων των απόστρατων συναδέλφων μας.
 3. Το θέμα της εργασίας των συνταξιούχων συναδέλφων μας και ειδικότερα της καθηγεσίας αποστράτων στις σχολές της ΕΛ.ΑΣ.
Ο κ. Υφυπουργός, από την πλευρά του, αναγνώρισε τη φύση του θέματος της επέκτασης της πενταετίας και την σημασία της προτάσεως, την οποία καταθέσαμε, και ανέθεσε στην, παρισταμένη στη συνάντηση, Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα. Παυλίνα Καρασιώτου τη διενέργεια διερευνητικών συζητήσεων με τους συναρμοδίους προς τούτο φορείς.  Επίσης, μας ενημέρωσε πως, κατόπιν σχετικού εγγράφου της Ομοσπονδίας μας από την 9-9-2012, η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης  ζήτησε από τον ΕΦΚΑ να προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες  σχετικά με τη λειτουργία  του  Τμήματος Κανονισμού κ Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών κ Πολιτικών Συντάξεων, ενώ όπως μας δήλωσε από την προσεχή άνοιξη, λόγω της ψηφιοποιήσης του ασφαλιστικού συστήματος, θα επισπευσθεί η έκδοση των συντάξεων. Τέλος, σε ότι αφορά το θέμα της εργασίας των αποστράτων, μας ενημέρωσε πως ήδη το Υπουργείο επεξεργάζεται τροποποιήσεις στο σχετικό νόμο.
Είναι προφανές πως οι στοχευμένες και ουσιαστικές πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας, προς την κατεύθυνση της επίλυσης χρονιζόντων προβλημάτων χωρίς τυμπανοκρουσίες και κραυγές, αλλά με υπευθυνότητα και εποικοδομητικές προτάσεις, βρίσκουν ευήκοα ώτα, εκεί όπου προηγουμένως υπήρχε αρνητικότητα και ιδεοληπτική συμπεριφορά.  Σε κάθε περίπτωση η Ομοσπονδία μας συνεχίζει τη θεσμική της λειτουργία, με γνώμονα πάντοτε την καλυτέρευση των συνθηκών για όλους τους εργαζομένους στην Ελληνική Αστυνομία και την επίτευξη του μέγιστου δυνατού θετικού αποτελέσματος.
2014 poaxia no ypografes
πηγή poaxia.gr


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Συνάντηση του προεδρείου της ΠΟΑΞΙΑ με τον Υπουργό ΠτΠ

By  


Με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ συναντήθηκε στις 4-12-2019 το προεδρείο της Ομοσπονδίας μας, για πρώτη φορά μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και του επέδωσε Υπόμνημα αιτημάτων, τα οποία υπήρχαν και περαιτέρω μορφοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών του 30ου ετήσιου συνεδρίου μας.
Αφού ευχηθήκαμε και δια ζώσης στον κ. Υπουργό καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο του, του αναλύσαμε διεξοδικά τη δέσμη των αιτημάτων, τα οποία περιείχε το επιδοθέν Υπόμνημα προκειμένου να σχηματίσει πληρέστερη και ουσιαστική άποψη επ’ αυτών και ειδικότερα:
- για το χαρακτηρισμό της εργασίας του αστυνομικού ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής,
-για την εξασφάλιση της 35ετούς παραμονής των Αξιωματικών στο Σώμα,
-για τη βαθμολογική εξέλιξη των Ανθυπαστυνόμων,
-για τη εξασφάλιση της μάχιμης 5ετίας στο σύνολο του Αστυνομικού Προσωπικού και την επέκτασής της κατά δυο έτη,
-για την ενίσχυση των ασφαλιστικών μας φορέων με έσοδα προερχόμενα από πόρους που εισπράττονται κατόπιν ενεργειών των Αστυνομικών Υπηρεσιών,
-για την αναπροσαρμογή του επιδόματος θέσης – ευθύνης και την επέκτασή του στους Ανθυπαστυνόμους Β’ και Α’ και στους Αστυνόμους Β’ που ασκούν καθήκοντα διοικητή Υπηρεσίας επιπέδου Αστυνομικού Τμήματος,
- για την κατάργηση του σχετικού π.δ. για τις έκτακτες κρίσεις,
-για την αύξηση του ορίου ηλικίας των Αξιωματικών Γενικών καθηκόντων, καθώς και άλλα επιμέρους θεσμικά θέματα.
Από πλευράς του, ο κ. Υπουργός αναγνώρισε το επίπεδο της θεσμικής λειτουργίας της Ομοσπονδίας μας και εν γένει του συνδικαλισμού των Αξιωματικών και ζήτησε συνεργασία και διάλογο προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα προς όφελος των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία αλλά και της ελληνικής κοινωνίας, γενικότερα.
Ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων μας, επέδειξε σαφή βούληση για την άμεση προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών, όπου τούτο απαιτείται, καθώς και για την επικοινωνία του με συναρμόδιους Υπουργούς για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα και άλλων υπουργείων. Τόνισε δε χαρακτηριστικά την θέλησή του να επιλυθούν χρονίζοντα θέματα, τα οποία έπρεπε να αποτελούν το αυτονόητο και να μην είναι, μετά από την παρέλευση τόσων ετών, ακόμα ανεπίλυτα. Για το σκοπό αυτό, ζήτησε από τον παριστάμενο στη συνάντηση Προϊστάμενο του γραφείου του, Υποστράτηγο κ. Στυλιανό ΒΟΛΥΡΑΚΗ, να προβεί στις δέουσες ενέργειες σε συνεργασία με τη Φυσική Ηγεσία του Σώματος, ώστε άμεσα:
α) Να τροποποιηθεί το ισχύον Π.Δ. περί κρίσεων και προαγωγών σύμφωνα με τις προτάσεις της Ομοσπονδίας μας για την διασφάλιση της 35ετους τουλάχιστον παραμονής των Αξιωματικών στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας,
β) Την αύξηση των ορίων ηλικίας των ανώτερων και ανώτατων Αξιωματικών – για όσους επιθυμούν - κατά ενός έτους,
γ) Την επέκταση της μάχιμης πενταετίας σε όλο το προσωπικό,
δ) Για το θέμα του επιδόματος διοίκησης στους κατώτερους Αξιωματικούς και Ανθυπαστυνόμους που ασκούν διοίκηση ο κ. Υπουργός δεσμεύτηκε – καθώς όπως δήλωσε – είναι ανεπίτρεπτο να μην λαμβάνουν από τη στιγμή που ασκούν διοίκηση – άλλη μια αδικία του νέου μισθολογίου – να αποκαταστήσει την αδικία σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών,
ε) Αναφορικά με το Π.Δ. για τις έκτακτες κρίσεις έχει ήδη προωθηθεί η κατάργηση του όπως μας γνώρισε και
στ) Τέλος κ’ όσον αφορά το θέμα των Ανθυπαστυνόμων ο κ. Υπουργός αναγνώρισε ότι πρέπει να δοθεί οριστική λύση στις στρεβλώσεις που έχουν παρατηρηθεί μέχρι σήμερα και θα αναμένει τις σχετικές προτάσεις του Αρχηγείου. 
Η Ομοσπονδία μας θεωρεί ότι η ειλικρινής διάθεση του κ. Υπουργού θα μεταφραστεί σε εύλογο χρονικό διάστημα σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις και νομοθετικές πρωτοβουλίες έτσι ώστε να δοθεί πραγματικά τέλος στην συσσωρευμένη αγωνία των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας. Το συνδικαλιστικό μας κινήματος οφείλει και μπορεί όχι να δίνει μάχες για τα αυτονόητα, αλλά να συμβάλει στην περαιτέρω ενδυνάμωση των πολιτών με την Ελληνική Αστυνομία για το κοινωνικό της έργο, για την εθνική της αποστολή, και μάλιστα, σε μια περίοδο κρίσιμη για τη χώρα μας, όπου όλοι πρέπει να επιδεικνύουμε υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα. Για εμάς, η κανονικότητα δεν είναι κατόρθωμα, είναι η βάση για την περαιτέρω εξέλιξη και διασφάλιση του μέλλοντος σε μια ευνομούμενη κοινωνία.
2014 poaxia no ypografes

πηγή poaxia.grΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2019

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Μηνιαίος απολογισμός στα θέματα Οδικής Ασφάλειας στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.

By  Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δημοσιεύει συνολικά στοιχεία που αφορούν θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης που συνέβησαν, κατά τη διάρκεια του μηνός Νοεμβρίου του 2019, στην εδαφική αρμοδιότητα των νομών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας. Η δημοσίευση των μηνιαίων στοιχείων συνοδεύεται με στατιστικά – αριθμητικά στοιχεία του αντίστοιχου περσινού μήνα.
α. Τροχαία Ατυχήματα
Στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σημειώθηκαν 38 τροχαία δυστυχήματα (έναντι 28 το 2018). Ειδικότερα σημειώθηκαν:
 • 6 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα (έναντι 7 το 2018)
 • 1 σοβαρό τροχαία ατυχήματα (έναντι 3 το 2018)
 • 31 ελαφριά τροχαία ατυχήματα (έναντι 18 το 2018)
Από τα τροχαία δυστυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των νομών καταγράφηκαν συνολικά 53 παθόντες (έναντι 52 το 2018). Ειδικότερα καταγράφηκαν :
 • 6 νεκροί (έναντι 10 το 2018)
 • 1 βαριά τραυματίας (έναντι 4 το 2018)
 • 46 ελαφρά τραυματίες (έναντι 38 το 2018)
Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων – δυστυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν:
 • Η υπερβολική ταχύτητα
 • Οδήγηση σε κατάσταση μέθης
 • Η απόσπαση προσοχής οδηγού
 • Η μη τήρηση απόστασης ασφάλειας
β. Δράσεις Τροχονομικής αστυνόμευσης
Οι Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό, που προβλέπει μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών, καθώς και για την πρόληψη και αποτροπή ατυχημάτων και δυστυχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο.
Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων, τον μήνα Νοεμβρίου του 2019, βεβαιώθηκαν συνολικά 8.619 παραβάσεις, από τις οποίες οι 1.944 ήταν επικίνδυνες παραβάσεις, ως ακολούθως :
 • 1.066 για υπερβολική ταχύτητα
 • 146 για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος (μέθη)
 • 136 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα
 • 94 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
 • 105 για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση
 • 238 για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση
 • 85 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση
 • 25 για αντικανονικό προσπέρασμα
 • 23 για φθαρμένα ελαστικά
 • 25 για αντικανονικούς ελιγμούς
 • 1 για παραβίαση προτεραιότητας 
   
  πηγή astynomia.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

"Ας ξεκινήσουμε από τα απλά και αυτονόητα... " , άρθρο του Προέδρου Ε.Α.Α.Μ.Θ. & Γ' Αντιπροέδρου Π.Ο.ΑΞΙ.Α. Α/Υ ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗ Αναστασίου

By  
          
Το 30ο Συνέδριο της ΠΟΑΞΙΑ στα Ιωάννινα (24-26 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019) αποτελεί πλέον παρελθόν και τα βασικότερα προβλήματα που απασχολούν το Συνδικάτο των Αξιωματικών της Αστυνομίας αναδείχτηκαν με εύστοχο τρόπο στην εισαγωγική ομιλία του Προέδρου της Ομοσπονδίας κ.ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ Ιωάννη, αλλά και στις μετέπειτα εργασίες του Συνεδρίου, μέσα σε κλίμα σύμπνοιας, ζύμωσης αντίθετων απόψεων αλλά και ανησυχιών για όσα συμβαίνουν στο κλάδο μας.
               Τα ζητήματα που απασχολούν τα στελέχη της Αστυνομίας τη τρέχουσα περίοδο είναι πολλά και διάφορα, ενώ για ακόμα μια φορά στη κορυφή της λίστας των θεμάτων της συνδικαλιστικής ατζέντας της Ομοσπονδίας «φιγουράρει» το βαθμολόγιο των Αξιωματικών, με αφορμή την επικείμενη μη δυνατότητα συμπλήρωσης των απαιτούμενων ασφαλιστικών ετών υπηρεσίας από τους Αξιωματικούς των πρώτων τάξεων Πανελληνίων Εξετάσεων της ΣΑΕΑ, λόγω της γρήγορης εξέλιξης της επετηρίδας.
Ωστόσο πέρα και ανεξάρτητα από την κατοχή του όποιου βαθμού στην ιεραρχία της Ελλ.Αστυνομίας, ένα άλλο κρίσιμο ερώτημα αποτελεί το ποιός δύναται να αναλάβει τα ηνία κάποια υπηρεσίας, ως Διοικητής-manager στα διάφορα επίπεδα διοικήσεως εντός του Οργανισμού μας. (Θυμίζω ότι τα τρία βασικότερα επίπεδα εσωτερικής διοικήσεως στο Σώμα που αφορούν τους Αξιωματικούς είναι οι υπηρεσίες επιπέδου Α.Τ., κατόπιν οι υπηρεσίες επιπέδου Δ/νσης και οι υπηρεσίες επιπέδου Γενικής).  Και σε αυτό το πολύ καίριο θέμα, δυστυχώς ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΘΕΙ ΟΥΤΕ ΤΑ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΩΣ ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ….
Σε αυτό που αναφέρομαι είναι η ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ συγκεκριμένων ουσιαστικών προϋποθέσεων για τη τοποθέτηση ενός Κατώτερου, Ανώτερου και Ανώτατου Αξιωματικού σε θέση ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ. Σήμερα υφίστανται ως γνωστόν αποκλειστικά τυπικές προϋποθέσεις προαγωγής με τα έτη στο κατεχόμενο βαθμό ή τα συνολικά έτη υπηρεσίας ως Αξιωματικού ως τυπική προϋπόθεση του ΠΔ 81/2016 σε συνδ.ΠΔ 24/1997 ΚΑΙ ΟΥΔΕΜΙΑ προϋπόθεση ουσιαστικών προσόντων προαγωγής.
 Πριν όμως αρχίσουμε τον όποιον διάλογο για τα σύνθετα πράγματα όπως είναι ο καθορισμός ουσιαστικών προσόντων προαγωγής στον επόμενο βαθμό (για τους Αξιωματικούς από το βαθμό του Διευθυντή και άνω)  πχ καταμέτρηση μορίων, πτυχία, καθορισμός συντελεστή δυσκολίας κάθε υπηρεσίας του Σώματος , γνώσεις , εμπειρία, βαθμολογία επιμέρους προσόντων κλπ ας ξεκινήσουμε με τα απλά και αυτονόητα ως κοινός τόπος για τα αναγκαία προσόντα ως προϋπόθεση τοποθέτησης σε θέση διοικήσεως-ευθύνης στα τρία βασικότερα επίπεδα διοικήσεως τους Σώματος, ήτοι ως ΔΙΟΙΚΗΤΗ ή ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ή ΓΕΝΙΚΟΥ,  που παραδόξως ακόμα δεν υπάρχουν….
Και ποια είναι αυτά;  Μα φυσικά τα ακολούθως αυτονόητα:
·        Προϋποθέσεις τοποθέτησης Διοικητή Υπηρεσίας επίπεδου Α/Τ: η τοποθέτηση κάποιου κατώτερου ή ανώτερου Αξιωματικού ως Διοικητή υπηρεσίας επίπεδου Αστυνομικού Τμήματος να έχει κατά πρώτον ουσιαστική προϋπόθεση πχ τρία χρόνια τουλάχιστον υπηρεσίας μάχιμου αξιωματικού ως δεύτερος ή τρίτος στην ιεραρχία και κατά δεύτερον να είναι αποκλειστικά απόφοιτος της ΣΑΕΑ ή του ΤΕΜΑ. Είναι αυτονόητο ότι Αξιωματικοί του Ν.3686/2008 που κατέχουν οργανική Ανθ/μου, μπορούν και είναι σημαντικό να προΐστανται σε ομάδες ΟΠΚΕ, ΟΕΠΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ΔΙ.ΑΣ κλπ προϊστάμενοι γραφείων κλπ, αλλά η άσκηση καθηκόντων αμιγώς διοίκησης υπηρεσίας επιπέδου διοικήσεως Αξιωματικού (που ως γνωστόν ορίζει την οργανική Αξιωματικού που δεν την έχουν), δεν συνάδει εξ’ ορισμού οργανικής τους με την άσκηση καθηκόντων διοικήσεως ανεξάρτητης υπηρεσίας επιπέδου Α.Τ. Στην πράξη έχουμε δει αρκετές φορές να συμβαίνει αυτό, με περιπτώσεις Αξιωματικών της ΣΑΕΑ ή του ΤΕΜΑ ενίοτε και κατά περίπτωση να φυγοπονούν να αναλάβουν ηνία διοικήσεως και στον αντίποδα Αξιωματικοί με τα χρόνια του Ν.3686/2008 και οργανική Ανθ/μου να τίθενται Διοικητές υπηρεσιών. Επίσης άλλο παράδοξο και μη θεμιτό για τη εύρυθμη λειτουργία του Σώματος, είναι οι νέοι Αξιωματικοί της ΣΑΕΑ ή του ΤΕΜΑ, χωρίς μάχιμη εμπειρία και προϋπηρεσία, να ορίζονται διοικητές υπηρεσιών αμέσως ή λίγο χρονικό διάστημα μετά την έξοδο τους από τη Σχολή.
·        Προϋποθέσεις τοποθέτησης Διευθυντή σε υπηρεσία επιπέδου Διευθύνσεως: Το επόμενο ζήτημα, αφορά τη τοποθέτηση κάποιου ανώτερου ή ανώτατου Αξιωματικού στο επόμενο σκαλί διοικήσεως, αυτό του Διευθυντή υπηρεσίας. Υπενθυμίζω δεν αναφέρομαι σε προϋποθέσεις προαγωγής, αλλά αμιγώς δυνατότητας τοποθέτησης ως Διοικητή /Διευθυντή έκαστης υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ. Και σε αυτή τη περίπτωση όπως όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι αυτονόητο είναι η προϋπηρεσία του ανώτερου ή ανώτατου Αξιωματικού που θα ΟΡΙΣΤΕΊ Διευθυντής, είναι να έχει τελέσει τουλάχιστον ως Διοικητής σε προηγούμενο σκαλί διοικήσεως ήτοι επιπέδου Α/Τ, για ικανό χρονικό διάστημα πχ δυο-τρία χρόνια ως διοικητής σε οποιαδήποτε υπηρεσία επιπέδου Τμήματος.
Σημείωση: Για όσους διαβάζουν το παρόν άρθρο – πρόταση και δεν προέρχονται από το Σώμα μας και τους φαντάζουν εξωπραγματικά όσα αλλού είναι αυτονόητα, τους γνωρίζω λοιπόν ότι στην Ελληνική Αστυνομία μπορεί κάποιος να οριστεί Αστυνομικός Διευθυντής Νομού χωρίς προηγουμένως να έχει διοικήσει καν ούτε Αστυνομικό Τμήμα (ή ισότιμη υπηρεσία) στην υπηρεσιακή του πορεία…. Παρομοίως για όσους υπηρετούν σε επιτελική θέση, σήμερα δεν υφίσταται ως προϋπόθεση ορισμού Διευθυντή επιτελικής υπηρεσίας να έχει τελέσει τουλάχιστον στο παρελθόν Τμηματάρχης κατ’ αντιστοιχία των προαναφερομένων.   
·        Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανώτατων αξιωματικών σε υπηρεσία επιπέδου Γενικής: Το τελευταίο ζήτημα όπως πολύ καλά φαντάζεστε, αφορά την ουσιαστική προϋπόθεση για την τοποθέτηση του Ανώτατου Αξιωματικού σε θέση Γενικού Διευθυντή ή Κλαδάρχη. Κι όμως αυτό που κάθε υγιής οργανισμός θα είχε από ιδρύσεως ορίσει , στην ΕΛ.ΑΣ η τοποθέτηση σε θέση Γενικού ή Κλαδάρχη ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ την προηγούμενη υπηρεσία του (ούτε πχ έστω και ένα χρόνο σε θέση Διευθυντή Αστυνομίας ή Διευθυντή Επιτελικής Διεύθυνσης γενικότερα. Τα ευτράπελα στο παρελθόν αρκετά κατά περιόδους και ανά την Ελλάδα και σε αυτό το ζήτημα, όπου είδαμε Αξιωματικούς δεύτερους ή τρίτους στην εσωτερική ιεραρχία, να τοποθετείται Γενικός, με μηδενική ως ανύπαρκτη εμπειρία δηλαδή στο προηγούμενο σκαλί Διοικήσεως επιπέδου Διεύθυνσης….  
Από κει και πάνω στο επόμενο σκαλί διοικήσεως ομολογουμένως εξισορροπεί η κατάσταση ως κανόνας, αφού διαχρονικά σχεδόν όλοι οι Γενικοί Επιθεωρητές , Υπαρχηγοί και οι Αρχηγοί του Σώματος έχουν τελέσει Κλαδάρχες ή Γενικοί Διευθυντές. 
Κλείνοντας αυτές τις σκέψεις θα ευχηθώ (μιας και πλησιάζουν γιορτινές μέρες) να εφαρμοστούν επιτέλους στον Οργανισμό που υπηρετούμε τα απλά και τα αυτονόητα. Θα είναι για το καλό όλων των στελεχών, αλλά κυρίαρχα του Σώματος που θα προωθεί τα έμπειρα και άξια στελέχη στο τιμόνι του.
Και ως παρακαταθήκη αυτό, στη συνέχεια να αποτελέσει ουσιαστική αφορμή και κινητήριο δύναμη για να ανθοφορήσουν και οι πιο σύνθετες κουβέντες για εύρεση των ουσιαστικών, αντικειμενικών προσόντων κρίσης και προαγωγής από το βαθμό του Αστυν.Διευθυντή και άνω, ως ο αμέσως επόμενος θεμελιωτικός στόχος….

                                                          ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
                                                                        ΑΣΤΥΝ.  ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ
                                      ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝ.ΜΑΚ &ΘΡΑΚΗΣ
                                                                   Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΑΞΙΑΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ